MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,4% m/m do 941,43 mld zł w III

ISBNews
22.05.2017 15:44
A A A


Warszawa, 22.05.2017 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca 2017 r. spadło o 0,4% m/m i wyniosło 941 428,3 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2016 r. zwiększyło się o 1,4%.

"Spadek zadłużenia w marcu 2017 r. był głównie wypadkową:
- finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+5,3 mld zł);
- umocnienia złotego (-7,6 mld zł) ? o 2,2% wobec EUR, 3,2% wobec USD, 2,6% wobec CHF, 2,8% wobec JPY i o 3,5% wobec CNY;
- zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-2,6 mld zł)" - czytamy w komunikacie.

Z kolei wzrost zadłużenia od początku 2017 r. był głównie wypadkową:
- ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,6 mld zł);
- wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+29 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych;
- umocnienia złotego (-14,7 mld zł) - o 4,6% wobec EUR, 5,6% wobec USD, 4,2% wobec CHF, 1,3% wobec JPY oraz o 4,8% wobec CNY, podano także.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w marcu 2017 r. zwiększyło się o 6,4 mld zł, co było głównie wynikiem: dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (spw; +5,5 mld zł) oraz dodatniego salda depozytów (+0,6 mld zł).

"W marcu 2017 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 10,1 mld zł, co było wynikiem: ujemnego salda emisji długu (-2,5 mld zł) oraz umocnienia złotego (-7,6 mld zł) " - czytamy dalej w komunikacie.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec marca br. 639,48 mld zł i wzrosło o 1% m/m (oraz o 5% od grudnia 2016 r.). 

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 301,94 mld zł (spadło o 3,2% m/m i o 5,5% od początku roku).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 5,98 mln zł w marcu, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 599,45 mld zł (wzrosło o 0,9% m/m i wzrosło o 3,9% od grudnia 2016 r.).

"W marcu 2017 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 32,1%, tj. zmniejszył się o 0,9 pkt proc. m/m i o 2,3 pkt proc. względem końca 2016 r. Spadek udziału w marcu wynikał przede wszystkim z umocnienia złotego, a także z ujemnego salda emisji długu na rynkach zagranicznych, przy jednoczesnym dodatnim saldzie emisji obligacji na rynku krajowym. Strategia zarządzania długiem zakłada redukcję udziału długu w walutach obcych w długu ogółem ? docelowo poniżej poziomu 30%" - czytamy dalej w komunikacie.

W marcu 2017 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 52,3%, co oznaczało wzrost o 0,4 pkt proc. m/m i spadek o 1 pkt proc. względem końca 2016 r. Wzrost udziału w marcu był przede wszystkim wypadkową wysokiego wzrostu zaangażowania nierezydentów w krajowe SPW, a także zmniejszenia długu w walutach obcych, podano także. 

(ISBnews)