Zysk netto ZM Ropczyce wzrósł r/r do 4,75 mln zł w I kw. 2017 r.

ISBNews
23.05.2017 11:08
A A A


Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce (ZM Ropczyce) odnotowały 4,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,85 mln zł wobec 5,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,49 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 62,47 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszych miesiącach 2017 roku kontynuujemy wzrostową tendencję sprzedaży. I to pomimo tego, że był to trudny okres dla producentów materiałów ogniotrwałych. Realizujemy założenia nowej strategii i stale podnosimy konkurencyjność naszych produktów. Skupiamy się na dalszym doskonaleniu, na wzroście jakości i kompleksowości pakietów oferowanych finalnym odbiorcom. Po wynikach widać, że przyniosło to zamierzone efekty" - powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

Hutnictwo żelaza i stali pozostało branżą dominującą w strukturze sprzedaży - odpowiada za prawie 49% przychodów grupy. Segment hutnictwa metali nieżelaznych stanowił w pierwszych trzech miesiącach tego roku o 15% udziału w ogólnych przychodach grupy, przemysł cementowo-wapienniczym wzrósł do poziomu 27,5% przychodów. W I kwartale 2017 r. 60% przychodów pochodziło ze sprzedaży krajowej, a prawie 40% z eksportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 4,63 mln zł wobec 3,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)