ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 5,5% r/r w I kw. 2017 r.

ISBNews
24.05.2017 11:12
A A A


Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Zatrudnienie w firmach tzw. Nowoczesnej Gospodarki odnotowało rekordowy wzrost o 5,5% r/r w I kw. tego roku, wynika z raportu "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2017" opracowanego przez ADP Polska.

"Największy wzrost odnotowano w dużych firmach (zatrudniających powyżej 500 pracowników) i wyniósł on +5,73% w I kw. 2017 r. Wraz z nowym rokiem odwróciła się zeszłoroczna dominacja mniejszych firm (poniżej 500 pracowników) w sektorze usługowym. Sektor usługowy wykazuje stabilny wzrost, świadczy o tym niewielka (poniżej 1%) różnica w poziomie zatrudnienia między dużymi (+5,07%) a mniejszymi firmami usługowymi (+4,66%). Prym dużych firm Nowoczesnej Gospodarki ogółem w I kw. br. jest rekordowym rezultatem dla całego sektora i najlepszym od 4 lat" - czytamy w komunikacie.

Firmy produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki w dalszym ciągu dominują w zwiększaniu zatrudnienia. Ogólny wzrost w sektorze produkcyjnym wyniósł +6,8%. Jeszcze lepszy efekt odnotowały duże firmy - tj. +6,94%. Według ADP, cieszy fakt, że mniejsze firmy zarejestrowały równie wysoki wynik (+6,16%). Rezultaty całego sektora przewyższają średnią wzrostu zatrudnienia w całej Nowoczesnej Gospodarce. Mimo, iż przedsiębiorstwa produkcyjne są od ponad roku na prowadzeniu w stosunku do ogółu Nowoczesnej Gospodarki, to I kw. br. nieco obniżył tempo wzrostu w stosunku do końcówki ubiegłego roku. W skali całego 2016 roku sektor produkcyjny odnotował niemal 8-proc. wzrost, podano także.

"Tak jak w całym 2016 roku, również teraz największy wzrost odnotowuje sektor produkcyjny (+6,8%). Mimo to, warto zauważyć progres w sektorze usługowym, który znacząco przyspieszył i osiągnął najlepszy wynik od dwóch lat. Odwróciła się tendencja dominacji mniejszych firm w przyroście zatrudnienia. Sektor usług kwitnie, a polskie firmy podbijają zagraniczne rynki. Rozwój sektora usługowego zaowocował też kreacją nowych miejsc pracy, szacuje się, że do 2020 roku liczba ta może wzrosnąć do 250 tys. osób" - skomentowała HR Business Partner w ADP Polska Magdalena Dacka, cytowana w komunikacie.

Według raportu, rynek rośnie nie tylko w Nowoczesnej Gospodarce. Zgodnie z danymi GUS za I kw. 2017 r., ogół polskich przedsiębiorstw zwiększył zatrudnienie aż o 4,5%. Dystans między awangardą biznesu a całym rynkiem wynosi tylko punkt procentowy i jest to najmniejsza różnica w historii raportów ADP.

"Początek nowego roku potwierdza dobre rokowania z końca poprzedniego, dotyczy to zarówno Nowoczesnej Gospodarki, jak i ogółu firm. Z całą pewnością 'rynek pracownika' umacnia się. Świadczy o tym niska stopa bezrobocia (8,1%) oraz wzrost zatrudnienia na rekordowym poziomie +5,5%. Nowy rok to nowe budżety w firmach, weryfikacja dotychczasowych osiągnięć i nowe plany związane z zatrudnieniem. Ze względu na wysoką dynamikę wzrostu, firmy coraz częściej decydują się na outsourcowanie części procesów. Rosnąca potrzeba na nowych pracowników idzie w parze z wyzwaniem utrzymania tych, którzy są już z nami na pokładzie. Przyczyna jest oczywista, mnogość ofert na rynku pracy powoduje, że pracownicy chętniej podejmują się nowych wyzwań. Dzisiaj utrzymanie wykwalifikowanego pracownika jest największą trudnością przedsiębiorstw. Pracodawcy ścigają się w coraz to atrakcyjniejszych warunkach zatrudnienia dla potencjalnych pracowników, począwszy od lepszego wynagrodzenia, szkoleń przez benefity, kończąc na przyjaznym biurze czy elastycznym czasie pracy itp. Pracownicy mają realny wpływ na kształtowanie swoich warunków pracy" - dodała Dacka.

Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami. Próba badawcza to ponad 130 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 100 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca. Pod uwagę brane były firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii i outsourcingu. Firmy te wdrażają innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, powierzając część zadań zewnętrznym partnerom biznesowym. W efekcie przyjętej strategii, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki są liderami w swoich branżach ? rozwijają działalność, pozyskują klientów i zwiększają zatrudnienie.

ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą oferującą profesjonalne usługi w obszarze kadr i płac.

(ISBnews)