Elektrotim liczy na poprawę wyników w 2017r., celuje w ok. 300 mln zł przychodów

ISBNews
24.05.2017 11:35
A A A


Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Elektrotim spodziewa się poprawy wyników r/r w 2017 r. Skonsolidowane przychody mają sięgnąć ok. 300 mln zł, poinformował prezes Andrzej Diakun.

"Spodziewamy się przejścia z obszaru spadku w obszar wzrostu oraz że zakończymy rok 2017 z przychodami ok. 300 mln zł na poziomie skonsolidowanym" - powiedział Diakun podczas konferencji prasowej.

Podkreślił jednak, że nie jest to oficjalna prognoza spółki.

"Wydaje się, że ten rok jest pod kontrolą. Nie sądzę, żeby były spektakularne wzrosty, ale wyniki powinny być lepsze niż te, które były w roku ubiegłym" - wskazał także prezes.

Dodał, że zmiany powinny być widoczne od II lub III kwartału.

Portfel zamówień grupy kapitałowej Elektrotimu według stanu na 1 kwietnia br. wynosił 273,5 mln zł wobec 250 mln zł rok wcześniej.

"Wydaje się, że w tym roku pojawiły się pieniądze w energetyce, u operatorów systemu dystrybucyjnego. W tym roku nie powinni już zainwestować w kopalnie. Plus pojawiły się środki unijne" - powiedział Diakun.

Prezes nie spodziewa się natomiast zamówień ze strony Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jego zdaniem, w tym roku nadal będą spływać zamówienia z wojska, natomiast w przyszłym roku jest ryzyko ograniczenia inwestycji w infrastrukturę wojskową. Ograniczona chęć do inwestycji jest w sektorze przemysłowym, pojawiają się inwestycje budowlane i infrastrukturalne.

Zdaniem Diakuna, ryzyka dla rozwoju rynku krajowego to potencjalne upadłości oraz możliwy brak ludzi do pracy.

Spółka nadal pracuje nad zwiększeniem przychodów z eksportu. Aktualnie realizuje zamówienie w Tunezji i ma podpisaną umowę w Finlandii.

"Nie jest łatwo - łatwiej jest sprzedawać produkty, wyroby. Kupiliśmy firmę Ostoya Data Systems, która produkuje oprogramowanie, z celem sprzedaży gotowego oprogramowania w pudełkach, też z myślą o eksporcie" - powiedział prezes.

Elektrotim odnotował 0,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 21,52 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1,56 mln zł wobec 26,28 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 257,95 mln zł w 2016 r. wobec 353,79 mln zł rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 257,9 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)