PKN Orlen złożył w KNF prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji

ISBNews
24.05.2017 12:50
A A A


Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - PKN Orlen złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji, poinformowała spółka.

"Program emisji obligacji zakłada wyemitowanie w kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego. PKN Orlen planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst. Parametry poszczególnych emisji będą ustalane w oparciu o bieżące otoczenie rynkowe i potrzeby spółki"- czytamy w komunikacie.

Parametry poszczególnych emisji będą na bieżąco dostosowywane do oczekiwań rynkowych oraz potrzeb koncernu.

"Sukces emisji papierów dłużnych koncernu, zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych wskazuje na duże zapotrzebowanie rynku na ofertę tego typu ze strony zaufanych i wiarygodnych partnerów. Udało nam się zbudować silną markę na rynkach finansowych, potwierdzoną przez wysokie ratingi międzynarodowych agencji Fitch czy Moody's. Zależy nam, aby ponownie wykorzystać ten potencjał" - powiedział wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk, cytowany w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)