Lewiatan: Istnieje ryzyko przekroczenia granicy zbierania inform. o podatnikach

ISBNews
24.05.2017 14:17
A A A


Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Proponowane w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej zobowiązanie firm do przedstawiania dobowych wyciągów bankowych to kolejny instrument o charakterze kontrolno-inwigilacyjnym mający służyć w walce z przestępczością skarbową, uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Jednak, zdaniem Rady, przekraczamy już bezpieczną granicę zbierania informacji o podatnikach.

Zdaniem mec. wiceprzewodniczącego Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan Rafała Iniewskiego, "przekraczamy już bezpieczną granicę zbierania informacji o podatnikach".

"Teraz będą zbierane na niespotykaną dotąd skalę. Państwo będzie posiadać informacje o szczegółach prowadzonej działalności: obrotach, cenach, kontrahentach. Bez wątpienia automatyczne przekazywanie dobowych wyciągów bankowych (bez wszczęcia określonej procedury) - w istotny sposób przyczyni się do walki z wyłudzeniami VAT" - czytamy w komunikacie Lewiatana.

"Wartość zebranych informacji w jednym miejscu to miliony złotych. Włamania do systemów informatycznych są już regułą. Nie ma bezpiecznych systemów. Tajemnica przedsiębiorstwa staje się powoli iluzją. Można mieć tylko nadzieję, że systemy informatyczne KAS będą zabezpieczone w najlepszy możliwy sposób, a zebrane dane będą rzeczywiście przetwarzane zgodnie z założonymi celami. I, co istotne, państwo musi posiadać skuteczne narzędzia analityczno-informatyczne - tak aby dane te nie były zbierane tylko dla 'samego zbierania'" - powiedział Iniewski, cytowany w komunikacie.

Według resortu finansów, przekazywanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych umożliwiłoby szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co uchroniłoby uczciwych podatników od nieuczciwych działań ich kontrahentów. Propozycja przekazywania codziennie wyciągów z rachunków bankowych oparta jest na koncepcji JPK_WB na żądanie.

Resort finansów szacuje, że kompleksowy system ('JPK ewidencja VAT' i 'JPK_WB') może w konsekwencji zwiększyć wpływy podatkowe z tytułu VAT o około 11,5 mld zł.

W projekcie nowelizacji proponuje się, aby przepisy ustawy weszły w życie 1 września 2017 r.

(ISBnews)