Zapisy na obligacje serii R4 Bestu przekroczyły ofertę, ich termin skrócony

ISBNews
25.05.2017 12:10
A A A


Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Zapisy na obligacje serii R4 spółki Best o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł przekroczyły liczbę oferowanych papierów, co oznacza, że zapisy złożone 24 i 25 maja zostaną proporcjonalnie zredukowane, podała spółka.

"Publiczna oferta obligacji Best ponownie spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów i zakończy się przed terminem. Zapisy na 5-letnie obligacje serii R4 już trzeciego dnia subskrypcji przekroczyły liczbę oferowanych papierów dłużnych. W związku z tym, zgodnie z warunkami emisji, przyjmowanie zapisów zakończy się 25 maja, a nie 5 czerwca, jak zakładano w pierwotnym harmonogramie oferty" - czytamy w komunikacie.

Oferta obligacji serii R4 jest ostatnią realizowaną przez Best w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. W obecnej emisji spółka zaoferowała inwestorom 600 000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co daje ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Wykup tej serii obligacji nastąpi w czerwcu 2022 r., podano także.

"Papiery dłużne serii R4, podobnie jak wszystkie obligacje oferowane w ramach publicznego programu emisji obligacji Best, zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst" - czytamy dalej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)