Cognor zrefinansuje obligacje kredytem na 50 mln euro

ISBNews
26.05.2017 09:02
A A A


Warszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Grupa Cognor pozyska 50 mln euro w formie pięcioletniego kredytu terminowego, który zostanie przeznaczony na spłatę posiadanych obligacji zabezpieczonych, poinformowała spółka. Finansowanie udzielone zostanie hutniczej grupie przez konsorcjum złożone z Banku Pekao oraz mBanku w równym udziale każdego z banków, podano także.

"Podpisanie przez banki zobowiązanie do udzielenia finansowania to niezwykle ważny krok na drodze do zmniejszenia zadłużenia grupy i związanych z nim kosztów. Kluczowym elementem negocjacji z bankami było uzgodnienie dokapitalizowania spółki ze środków pozyskanych z emisji akcji. Dlatego też zaproponowaliśmy na walnym zgromadzeniu podwyższenie maksymalnej liczby emitowanych akcji do 67,3 mln sztuk" - powiedział dyrektor finansowy Krzysztof Zoła, cytowany w komunikacie.

Warunkiem uruchomienia finansowania jest m.in. podpisanie dokumentacji finansowej oraz spełnienie odpowiednich warunków zawieszających, w tym, między innymi, dostarczenie dokumentów poświadczających wniesienie do Cognor Holding w określony sposób wkładu własnego pokrywającego część kwoty niezbędnej do całkowitej spłaty obligacji, podano także.

"Oprócz kredytu terminowego w kwocie 50 mln euro, przeznaczonego na spłatę obligacji zabezpieczonych wyemitowanych na rynkach zagranicznych w kwocie ok. 80,9 mln euro, grupa pozyska dodatkowo do 80 mln zł limitu obrotowego" - czytamy w komunikacie.

Uchwała dotycząca podniesienia maksymalnej liczby emitowanych akcji została przegłosowana na WZA, przypomniano.

"Finansowanie pozyskane na warunkach rynkowych sprawi, że obsługa zadłużenia nie będzie tak bardzo ciążyć na wynikach, jak dotychczas. Szacujemy, że dzięki nowej strukturze finansowania będziemy mogli zaoszczędzić przynajmniej 25 mln zł kosztów finansowych już w 2018 roku" - dodał Zoła.

Oprocentowanie kredytu obrotowego i terminowego oparte jest na stawce WIBOR lub EURIBOR plus marża na poziomie rynkowym dla tego typu transakcji. Oprocentowanie obligacji, które mają być spłacane z finansowania bankowego oraz emisji akcji, wynosi 12,5% w skali roku, podkreślono w komunikacie.

"Coqnor będzie mógł wykorzystać kredyt terminowy we wskazanym okresie udostępnienia, a jego spłata, poza ratą ostatnią, która wynosić może do 33% wysokości kredytu terminowego, następować będzie w równych ratach kwartalnych, począwszy od dnia 31 grudnia 2017 r. do dnia ostatecznej spłaty tj. 30 czerwca 2022 r., przy czym podsumowanie warunków finansowania przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu terminowego pod warunkiem zapłaty prowizji z tego tytułu. Wysokość prowizji od wcześniejszej spłaty nie odbiega od standardowo stosowanej w tego typu finansowaniach i została określona jako pewien procent od wcześniej spłacanej kwoty kredytu terminowego" - czytamy również w komunikacie.

Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)