URE ogłosił pierwsze w 2017 r. aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

ISBNews
30.05.2017 08:55
A A A


Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) ogłosił pierwsze w tym roku aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE, podała instytucja.

"Dwie pierwsze aukcje odbędą się 29 i 30 czerwca br., zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o zasady ustalone w ramach Regulaminu aukcji, który jest dostępny na stronie internetowej URE. Aukcje będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, gdzie wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty" - czytamy w komunikacie.

W tych aukcjach mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy:

- uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji - instalacje nowe tzw. "inne" o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne) lub

- złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji - instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej - powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne), podano również.

W jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych instalacji OZE należących do tego wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji.

W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty, wyjaśniono.

(ISBnews)