Rząd podsumował realizację 'Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju'

ISBNews
30.05.2017 17:34
A A A


Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - Rada ministrów zapoznała się z informacją w sprawie realizacji "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu. Wśród priorytetów na ten rok znajduje się m.in. wsparcie zagranicznej ekspansji polskich firm oraz program budowy długoterminowych oszczędności Polaków.

"Polska stała się krajem pierwszego wyboru dla inwestorów zagranicznych z sektora produkcji przemysłowej. Przykładowo w województwach: podkarpackim ? umacnia się Dolina Lotnicza (10 nowych inwestycji); w pomorskim i zachodniopomorskim ? odradza się polski przemysł stoczniowy; w dolnośląskim, opolskim i śląskim ? rozwija się śląskie zagłębie motoryzacyjne" - czytamy w komunikacie.

W ciągu ostatnich 17 miesięcy w ramach inwestycji korzystających z różnych form wsparcia publicznego przyciągnięto setki nowych inwestycji. Wygenerują one bezpośrednio 16 tys. i pośrednio 35 tys. nowych miejsc pracy. "W tym roku obserwujemy dwukrotny wzrost (o 2,6 mld zł) nakładów inwestycyjnych" - podkreślono w materiale.

Według CIR, grupa PFR (Polski Fundusz Rozwoju) bez obciążania budżetu państwa doprowadziła m.in. do ustabilizowania kondycji PolRegio (dawne Przewozy Regionalne), poszerzenia oferty Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, zwiększenia innowacyjności Zakładów H. Cegielskiego, a także ? za sprawą repolonizacji Pekao SA ? do zwiększenia udziału rodzimego kapitału w sektorze bankowym, który wynosi obecnie 52%. BGK Nieruchomości (spółka celowa z grupy PFR) podpisała z gminami umowy na powstanie 20 tys. mieszkań w ramach programu "Mieszkanie plus". PFR podpisał też porozumienie z władzami 41 miast reprezentujących niemal 50% taboru autobusowego, rozpoczynające program ?E-bus".

Grupa PFR integruje Agencję Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

"Priorytety grupy PFR to inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw oraz obsługa inwestycji zagranicznych. Istotnych zadaniem PRF jest także aktywny udział w procesach repolonizacji strategicznych sektorów polskiej gospodarki" - czytamy dalej.

Według CIR, rząd sprawnie inwestuje środki unijne ? nie tylko fundusze strukturalne, ale też z tzw. "Planu Junckera". Z tego planu polskie firmy w ramach 17. projektów otrzymają 6,7 mld zł, a łączna kwota projektów sięga 19,3 mld zł.

"Od uruchomienia programów na lata 2014-2020 do 28 maja 2017 r. wykorzystano blisko 33% alokacji środków UE (101,4 mld zł). Polska zajmuje pierwsze miejsce wśród unijnych państw pod względem płatności uzyskanych z Komisji Europejskiej. Małe i średnie miasta otrzymują wsparcie na rozwój przedsiębiorczości, drogi, sektor wodno-kanalizacyjny, gospodarkę odpadami, zaopatrzenie w energię i gaz, infrastrukturę społeczną, rewitalizację, transport publiczny czy ochronę zdrowia" - czytamy dalej.

W materiale podano także, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało największą od 1989 r. reformę prawa gospodarczego złożoną z dwóch pakietów: ?Konstytucji Biznesu" oraz "100 zmian dla firm".

"Pakiet "100 zmian dla firm" przyniesie oszczędności dla przedsiębiorców w wysokości ok. 230 mln zł rocznie. Skróci on także okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat, a rejestracja Prostej Spółki Akcyjnej dokonywana będzie elektronicznie w ciągu doby. "Konstytucja Biznesu" to stworzenie partnerskich relacji między biznesem a administracją. Zakłada ona, że wszystkie urzędy ? w rozpatrywaniu spraw z udziałem firm ?wezmą pod uwagę m.in. zasadę: "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone". Będą także domniemywać uczciwość przedsiębiorcy i przyjaźnie interpretować przepisy" - czytamy również.

Podkreślono, że rząd wprowadził ulgę inwestycyjną, podniósł kwotę wolną w podatku PIT, zreformował administrację skarbową, zaproponował zmiany w rozliczeniu PIT, a także obniżył do 15% podatek CIT (z obniżki skorzysta 400 tys. małych firm).

W 2016 r. Polska znalazła się w czołówce krajów UE (czwarte miejsce) pod względem poprawy udziału dochodów podatkowych w relacji do PKB. Obecnie to 20,6% PKB. Było to możliwe dzięki nowym narzędziom informatycznym w walce z szarą strefą, pakietowi paliwowemu, nowelizacji ustawy hazardowej, Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu, a także ograniczeniu wycieku podatków za granicę, podano także.

"W tym roku działania realizowane w ramach "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" skupione są na działaniach społecznych, prorodzinnych i prorozwojowych. Wśród priorytetów znajduje się m.in. wsparcie zagranicznej ekspansji polskich firm oraz program budowy długoterminowych oszczędności Polaków. Duży nacisk położono na dalsze pobudzanie wzrostu inwestycji publicznych, których poziom stanowił jeden z hamulców polskiej gospodarki" - podsumowano w materiale.

(ISBnews)