Zysk netto ATM Grupy spadł r/r do 3,69 mln zł w I kw. 2017 r.

ISBNews
30.05.2017 17:53
A A A


Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - ATM Grupa odnotowała 3,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,44 mln zł wobec 4,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,59 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 40,45 mln zł rok wcześniej.

"Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej ATM Grupa jest produkcja telewizyjna i filmowa. W pierwszym kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży wyniosły w tym segmencie 29.231 tys. zł, co stanowi 64,1% przychodów ze sprzedaży ogółem. W porównaniu do pierwszego kwartału 2016 roku przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów wzrosły o 10,2%, tj. o 2.697 tys. zł. Wzrost przychodów w pierwszym kwartale 2017 roku względem analogicznego okresu roku poprzedniego związany jest z realizacją większej liczby produkcji (między innymi seriali ?Sprawiedliwi ? Wydział Kryminalny" i ?Wataha"). Wraz ze znaczącym wzrostem przychodów segment produkcji telewizyjnej odnotował w analizowanym okresie wyższe zyski niż w pierwszym kwartale 2016 roku" - czytamy w komentarzu do wyników.

W pierwszym kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży w segmencie zarządzania aktywami pochodzące od zewnętrznych kontrahentów wyniosły 6 242 tys. zł, co stanowi 13,7% przychodów ze sprzedaży ogółem. W porównaniu do pierwszego kwartału 2016 roku przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów spadły o 24%, tj. o 1 967 tys. zł.

Spadek przychodów segmentu zarządzania aktywami trwałymi związany jest ze zmniejszeniem liczby projektów związanych z wynajmem sprzętu zdjęciowego i filmowego w porównaniu do analogicznego okresu. Ponadto w I kwartale 2016 roku ATM System dokonała sprzedaży z zyskiem środków trwałych, których wykorzystanie w ostatnim czasie znacząco zmalało. Na końcowy wynik segmentu wpływ mają koszty finansowania zewnętrznego związanego z budową studia filmowego w Warszawie oraz nabyciem wozu HD, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 1,97 mln zł wobec 1,93 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)