PZ Cormay zakłada, że komercjalizacja Equisse ma rozpocząć się w III kw. 2017 r.

ISBNews
31.05.2017 09:21
A A A


Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - PZ Cormay zakłada, że komercjalizacja urządzenia Equisse ma rozpocząć się w III kwartale 2017 r. , podała spółka. 

?Przedmiotem projektu [Equisse] jest opracowanie analizatora biochemicznego o wydajności 400 oznaczeń na godzinę wraz z linią odczynnikową. Do daty publikacji tego raportu powstało osiem egzemplarzy analizatora. W okresie 30 marca ? 30 maja 2017 r., po wcześniejszym zaimplementowaniu niezbędnych poprawek, z sukcesem zakończyła się walidacja wewnętrzna w lubelskim laboratorium spółki. W tym czasie aparat przeszedł również pozytywnie badanie bezpieczeństwa elektrycznego w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. Od 15 maja br. rozpoczęła się walidacja zewnętrzna w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" ? czytamy w komunikacie.

Harmonogram prac nad projektem zakłada, że przy założeniu pomyślnych wyników walidacji zewnętrznej, do końca II kwartału br. zostanie złożona deklaracja zgodności CE analizatora oraz wniosek o jego rejestrację w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce (URPL). Komercjalizacja urządzenia ma rozpocząć się w III kwartale 2017 r., podano również. 

?Przedmiotem projektu Hermes Senior jest opracowanie analizatora hematologicznego klasy 3 oraz 5-diff o wydajności 120 oznaczeń na godzinę. Aparat jest w stanie wykonywać pomiar 35 parametrów krwi. Aparat jest wyposażony w automatyczny podajnik o pojemności 110 próbek" ? czytamy dalej. 

W okresie 30 marca ? 30 maja br. prace w ramach projektu koncentrowały się m.in. na finalizacji i testach wdrożonych wcześniej modyfikacji urządzenia niezbędnych dla jego poprawnego funkcjonowania, w tym zmian oprogramowania. W następstwie tych prac, w maju br. rozpoczęła się walidacja wewnętrzna urządzenia w lubelskim laboratorium spółki, podano również.

?Po pomyślnym zakończeniu walidacji wewnętrznej rozpocznie się walidacja zewnętrzna, której przeprowadzenie odbędzie się w laboratorium przy Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zakończenie walidacji zewnętrznej, zgodnie z dzisiejszym zaawansowaniem prac nad projektem, powinno nastąpić do końca III kwartału 2017 r. Po zakończeniu walidacji zewnętrznej spółka przystąpi niezwłocznie do złożenia deklaracji zgodności CE analizatora i jego rejestracji w URPL" ? wskazano w informacji.

Zarząd spółki podkreślił, że w okresie od publikacji ostatniej aktualizacji informacji nt. projektów Equisse i Hermes Senior, tj. od 30 marca 2017 r. dokonano znaczącego postępu w procesie udoskonalenia obu urządzeń i eliminacji błędów opóźniających ich komercjalizację.

?Równocześnie zarząd spółki pragnie podkreślić, że ze względu na złożoność procesów i mnogość niezależnych od spółki czynników wpływających na realizację obu projektów, w tym wyniki walidacji, niezmiennie istnieje ograniczone prawdopodobieństwo zmian harmonogramów projektów" ? stwierdzono także.

Projekty Equisse i Hermes Senior to przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym dla spółki. W ocenie zarządu spółki komercjalizacja urządzeń może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe. Spółka opublikuje kolejny raport dotyczący postępu prac nad nowymi analizatorami 31 lipca 2017 r., podsumowano w komunikacie.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)