Zysk netto iAlbatros wzrósł r/r do 111,37 mln zł w I kw. 2017 r.

ISBNews
31.05.2017 09:43
A A A


Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - iAlbatros odnotował 111,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Pierwszy kwartał 2017 r. był punktem zwrotnym dla grupy. Zgodnie z państwa wyrażonymi intencjami i na warunkach określonych przez ostatnie walne zgromadzenie spółki w dniu 28 grudnia 2016 r - spółka iAlbatros Poland S.A. została sprzedana. Po sprzedaży został dokonany skup akcji własnych, za pomocą którego spółka przekazała środki finansowe państwu - w wysokości przez państwa oczekiwanej" - napisał zarząd spółki w liście do akcjonariuszy.

W marcu iAlbatros Group skupił ponad 2,45 mln własnych akcji za łączną kwotę 145 mln zł. W grudniu ub.r. akcjonariusze iAlbatros Group zgodzili się na sprzedaż spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland za kwotę co najmniej 140 mln zł do 1 marca 2017 r. oraz przyjęli, że iAlbatros Group przeznaczy min. 145 mln zł, pochodzących m.in. ze sprzedaży iAlbatros Poland, na skup akcji własnych.

Strata operacyjna wyniosła 0,95 mln zł wobec 2,66 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,98 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 3,52 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 6,25 mln zł wobec 4,44 mln zł zysku rok wcześniej.

iAlbatros Group S.A. (dawniej SMT S.A.) był dotychczas holdingiem firm działających w obszarze business travel, zarządzania flotą pojazdów oraz usług informatycznych, programistycznych i doradczych. W 2007 roku spółka zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2011 roku jej akcje są notowane na głównym parkiecie GPW.

(ISBnews)