Strata netto Sfinks wyniosła 1,72 mln zł w I kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

ISBNews
31.05.2017 09:32
A A A


Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Sfinks odnotował 1,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Na koniec pierwszego kwartału spółka zarządzała 110 lokalami, utrzymując stan sieci na podobnym poziomie do lat poprzednich. W raportowanym okresie spółka zamknęła 4 lokale oraz przeprowadzała modernizacje w 3 restauracjach, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,67 mln zł wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży usług gastronomicznych we wszystkich restauracjach zarządzanych przez grupę kapitałową w pierwszym kwartale 2017r. spadły o 1,6 mln zł tj. o 3,4% w porównaniu do okresu grudzień ? luty 2016r. (...) Całkowita sprzedaż usług gastronomicznych we wszystkich restauracjach zarządzanych przez grupę kapitałową w pierwszym kwartale 2017r. wzrosła o 0,7 mln zł tj. o 1,6% w porównaniu do okresu styczeń ? marzec 2016r., pomimo spadku liczby restauracji. Na nieznaczny wzrost przychodów gastronomicznych wpływ miały zmiany przeprowadzone w ofercie produktowej, w tym dostosowanie cen do zmieniających się czynników rynkowych. Sieć porównywalna charakteryzuje się podobnymi trendami" - czytamy również w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,84 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 46,19 mln zł rok wcześniej.

"Głównym czynnikiem wpływającym na rentowność działalności jest utrzymująca się presja płacowa. Pomimo dostosowania cen sprzedaży udział kosztów wynagrodzeń w restauracjach w przychodach gastronomicznych wzrósł o 3,6 p.p."- dodano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 1,68 mln zł wobec 4,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Sfinks Polska to największa firma restauracyjna z sektora casual dining w kraju i jedna z największych w Europie. Sfinks Polska jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)