Strata netto InPostu zmniejszyła się r/r do 3,94 mln zł w I kw. 2017 r.

ISBNews
31.05.2017 09:32
A A A


Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - InPost odnotował 3,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,71 mln zł wobec 9,74 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 75,65 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 131,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 4,02 mln zł wobec 8,05 mln zł straty rok wcześniej.

25 maja br. AI Prime i Rafał Brzoska ogłosili przymusowy wykup pozostałych akcji Integer.pl i InPost. W związku z ogłoszeniem zamiaru squeze-outu, GPW zawiesiła notowania akcji obu spółek od 25 maja.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)