Zysk netto Awbudu spadł r/r do 0,49 mln zł w I kw. 2017 r.

ISBNews
31.05.2017 09:49
A A A


Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Awbud odnotował 0,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,7 mln zł wobec 0,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,18 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 62 mln zł rok wcześniej.

Przychody z tytułu sprzedaży usług budowlano-montażowych w I kw. br. spadły o 8% r/r do 48,07 mln zł. Obniżeniu uległy również przychody ze sprzedaży usług instalacyjnych - o 7,8% r/r do 9,4 mln zł, podano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 0,42 mln zł wobec 0,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Główne czynniki wpływające na rezultaty finansowe grupy:

* Niższe przychody ze sprzedaży w porównaniu do wykonania I kwartału 2016 roku o 4 820 tys. zł, tj. o 7,8%;

* Wzrost marży brutto ze sprzedaży realizowanych kontraktów o 233 tys. zł tj. o 1 pkt proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w okresie porównawczym;

* Utrzymanie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu na zbliżonym poziomie w porównaniu do wykonania I kwartału 2016 roku;

* Ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej na poziomie 316 tys. zł wobec dodatniego wyniku w wysokości 8 tys. zł w pierwszym kwartale 2016 roku;

* Ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 77 tys. zł, podczas gdy w okresie porównawczym odnotowano stratę na działalności finansowej w wysokości 44 tys. zł, podano też w raporcie.

"Istotnym czynnikiem, który wpłynął na osiągnięcie nieznacznie gorszych niż w okresie porównawczym wyników grupy był, przy wzroście średniej marży realizowanych kontraktów, wzrost wskaźnika udziału kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w przychodach. Spowolnienie na rynku budowlanym i ograniczona liczba przetargów wymusiły na grupie konieczność zintensyfikowania działań w celu zwiększenia ilości pozyskanych kontraktów. Perspektywy wzrostu produkcji budowlano-montażowej dopiero od IV kwartału 2017 roku powodują, że należy spodziewać się dalszego nasilenia konkurencji w obszarze działalności spółki" - czytamy dalej.

Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW.

(ISBnews)