EFE zmienia model działania z funduszu VC/PE na grupę kapitałową

ISBNews
31.05.2017 12:08
A A A


Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Europejski Fundusz Energii (EFE) zdecydował o zmianie strategii działania z funduszu venture capital/private equity na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach powstałej grupy kapitałowej, podała spółka. Docelowo EFE ma stać się spółką dywidendową.

"W związku ze stworzeniem grupy kapitałowej, w której działalność poszczególnych spółek wpływa na podniesienie wartości pozostałych spółek, emitent podjął decyzję, że nie będzie kontynuował działalności na zasadzie funduszu venture capital/private equity (czyli nie będzie dążył do sprzedaży poszczególnych aktywów przy osiągnięciu satysfakcjonującej stopy zwrotu) i postanowił zmienić strategię działalności na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach powstałej grupy kapitałowej, a posiadane aktywa w postaci udziałów i akcji traktować jako inwestycje długoterminowe" - czytamy w komunikacie.

W ramach grupy kapitałowej EFE planuje koncentrować się na produkcji związanej z elektroniką m.in. dla branży oświetleniowej, o przeznaczeniu energetycznym, w tym OZE i medycznym (Govena Lighting), dystrybucją tych produktów m.in. przez podmiot zależny Emarket, opracowaniem urządzeń związanych z telemedycyną (Insalgo Aidlab), które mają być docelowo produkowane przez Govena Lighting i dystrybuowane przez e-commerce.

Spółka powiązana z EFE będzie prowadziła działalność grupy kapitałowej w zakresie nieruchomości poprzez podmiot zależny Startup Polskie Inwestycje, tj. Villa Park Investment, będącą właścicielem nieruchomości, w której znajdują się m.in. zakłady Govena Lighting i magazyny spółki Emarket.

EFE zamierza również poprzez spółkę EFE Romania produkować urządzenia elektroniczne (drony), a poprzez spółkę zależną Discovery zajmować się będzie wydobyciem bursztynu.

"Sprzedaż będzie odbywała się przez spółkę Emarket sp. z o.o. W ramach dystrybucji i sprzedaży grupa kapitałowa będzie wykorzystywać zasoby spółki Internet Works sp. z o.o. w zakresie baz danych. Grupa kapitałowa poprzez spółkę zależną Rewelia sp. z o.o. będzie prowadziła projekty informatyczne i zapewniała obsługę softwerową dla produktów elektronicznych" - czytamy dalej.

"Emitent nie wyklucza w przyszłości angażowania się w ciekawe projekty niezwiązane z aktualnie prowadzoną działalnością, jeśli pozwolą one na osiągnięcie oczekiwanych przychodów i rentowności oraz będą się wpisywały w dywersyfikację prowadzonej działalności. Jednym z warunków wejścia w nowy kierunek działalności będzie osiągnięcie efektu synergii z podmiotami będącymi już w grupie kapitałowej" - podano także.

Strategia koncentruje się na wprowadzaniu nowych innowacyjnych produktów, EFE nawiązuje kontakty z uczelniami wyższymi, naukowcami i centrami badawczymi, które wspomogą działalność nowych spółek, wchodzących w skład grupy kapitałowej, we wprowadzaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań biznesowych.

Szczególnie ważna jest dla EFE współpraca z Chinami i partnerami chińskimi, podkreślono.

"Stworzona grupa kapitałowa oraz nowa strategia powinna przynieść wzrost przychodów i zysków. Emitent ma stać się spółką dywidendową" - podsumowano.

Europejski Fundusz Energii S.A. to firma operująca w branży energetycznej i healthcare. Oferuje rozwiązania w zakresie budowy ekologicznych elektrowni oraz zintegrowanych produktów medycznych. Jest notowana na New Connect.

(ISBnews)