Marvipol ma list intencyjny z Panattoni dot. parków magazynowo-logistycznych

ISBNews
01.06.2017 12:36
A A A


Warszawa, 01.06.2017 (ISBnews) - Marvipol podpisał z Panattoni Development Europe list intencyjny dotyczący dalszej współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć polegających na budowie parków magazynowo-logistycznych, podała spółka.

"List zawiera ramowe założenia co do realizowanych Projektów i sposobu ich realizacji, w tym:

- realizację projektów na nieruchomościach wskazanych przez Panattoni, przy czym Panattoni zobowiązało się do przedstawienia emitentowi, w terminie 18 miesięcy od podpisania listu, nieruchomości i założeń projektów wymagających łącznego udziału własnego emitenta i Panattoni o wartości co najmniej 150 000 000 zł,

- realizację projektów poprzez spółki celowe, których wspólnikami będą emitent lub spółka z grupy kapitałowej emitenta oraz Panattoni lub spółka z grupy kapitałowej Panattoni, tj. realizacja projektów stanowić będzie wspólne przedsięwzięcia w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z postanowieniami listu, szczegółowe zasady współpracy i finansowania projektów zostaną każdorazowo określone w umowie inwestycyjnej i umowie wspólników danej spółki celowej oraz w umowie spółki celowej, podano także.

Marvipol zdecydował o rozpoczęciu procesu podziału na dwa niezależne, notowane na rynku głównym GPW podmioty - deweloperski i motoryzacyjny. Plan podziału zakłada przeniesienie części działalności spółki funkcjonującej jako Marvipol Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie i prowadzącej działalność deweloperską na spółkę Marvipol Development S.A. Z kolei pozostała część działalności spółki - zarządzanie spółkami zależnymi z branży motoryzacyjnej - pozostanie w majątku Marvipol S.A., która docelowo zmieni firmę na British Automotive Holding.

Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r.

(ISBnews)