Murapol nabył 32,99% akcji Skarbiec Holding za 75,23 mln zł

ISBNews
02.06.2017 08:17
A A A


Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Murapol nabył 2 251 152 akcje Skarbiec Holding, stanowiące 32,99% w kapitale zakładowym, za łączną cenę 75 233 499,84 zł, podał Murapol.

"Spółka nabyła w ramach transakcji pakietowej [...] 2 251 152 akcje w kapitale zakładowym spółki Skarbiec Holding [...] za łączną cenę 75 233 499,84 zł, tj. za cenę 33,42 zł za jedną akcję. Zakupione przez emitenta akcje stanowią 32,99% udziału w kapitale zakładowym Skarbiec Holding oraz 32,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Skarbiec Holding" ? czytamy w komunikacie.

Wcześniej w opóźnionej informacji poufnej Murapol podał, że 11 kwietnia br. rozpoczął z Enterprise Investors negocjacje w związku z planowanym nabyciem wszelkich akcji w kapitale zakładowym Skarbiec Holding Limited, posiadającej 43,86% akcji w kapitale zakładowym Skarbiec Holding S.A., posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

"W trakcie procesu negocjacji zmianie uległy warunki umowy mającej na celu uregulować zasady współpracy stron w związku z planowanym nabyciem przez emitenta akcji w kapitale zakładowym spółki Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, poprzez: podjęcie w dniu 16 maja 2017 r. z Skarbiec Holding Limited negocjacji w przedmiocie nabycia przez emitenta 33% akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą Skarbiec Holding z jednoczesną możliwością podjęcia dalszych rozmów dotyczących nabycia przez emitenta pozostałych 10,86% akcji Skarbiec Holding będących w posiadaniu Skarbiec Holding Limited" ? podano w informacji.

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Murapol zakontraktował sprzedaż 3 042 mieszkań w 2016 roku, co oznacza wzrost o blisko 27% r/r.

(ISBnews)