Akcjonariusze ZE PAK zdecydują 28 VI o 1,29 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

ISBNews
02.06.2017 09:07
A A A


Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zdecydują o przeznaczeniu 65,56 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,29 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenia postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 131 406 539,49 zł w następujący sposób:

a) kwotę 65 562 375,63 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że na jedną akcję spółki przypada kwota 1,29 zł,

b) pozostałą część zysku w kwocie 65 844 163,86 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego spółki" ? czytamy w projekcie uchwały.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy zaproponowano na 4 sierpnia, a dzień wypłaty dywidendy na 16 sierpnia.

W ujęciu jednostkowym zysk netto ZE PAK w 2016 r. wyniósł 131,41 mln zł wobec 1 515,85 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)