KSF: Polska gospodarka znajduje się na ścieżce zrównoważonego wzrostu

ISBNews
05.06.2017 08:11
A A A


Warszawa, 05.06.2017 (ISBnews) - Polska gospodarka znajduje się na ścieżce zrównoważonego wzrostu, czego przejawem jest m.in. niemal zerowa luka popytowa oraz utrzymujące się od dłuższego czasu niskie saldo na rachunku obrotów bieżących, uznał Komitet Stabilności Finansowej (KNF).

"Przedmiotem dyskusji Członków Komitetu był również stan równowagi polskiej gospodarki. Członkowie zgodzili się, że obecnie gospodarka Polski znajduje się na ścieżce zrównoważonego wzrostu, czego przejawem jest równowaga w wymiarze wewnętrznym, odzwierciedlona m.in. niemal zerową luką popytową oraz w wymiarze zewnętrznym ? co potwierdza m.in. utrzymujące się od dłuższego czasu niskie saldo na rachunku obrotów bieżących w bilansie płatniczym" - czytamy w komunikacie banku centralnego opublikowanym po posiedzeniu KSF.

Nieznaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w 2016 r. oraz utrzymywanie się ujemnej luki popytowej spowodowane zostały przez czynniki przejściowo ograniczające aktywność gospodarczą, podkreślono.

"W przyszłości spodziewane jest przyspieszenie dynamiki wzrostu przewyższające tempo wzrostu krajowego potencjału. Z prognoz wynika, że luka popytowa od 2017 r. kształtować się będzie na nieznacznie dodatnim poziomie, co pozwala wnioskować, że w ujęciu zagregowanym rynek dóbr i usług w najbliższych latach będzie znajdował się w stanie bliskim równowagi. Łączne saldo rachunku obrotów bieżących i kapitałowych, które uwzględnia wszystkie transfery UE i pozwala ocenić równowagę zewnętrzną, kształtuje się w Polsce od 2013 r. na dodatnim poziomie" - czytamy dalej.

Pozytywnym zmianom salda rachunku obrotów bieżących i kapitałowych towarzyszył mniejszy, niż przed światowym kryzysem finansowym, napływ inwestycji zagranicznych oraz większe polskie inwestycje za granicą. "W konsekwencji ujemna międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto Polski w relacji do PKB w latach 2015 - 2016 poprawiła się. Można spodziewać się kontynuacji tego pozytywnego trendu" - podsumowano w komunikacie.

(ISBnews)