Akcjonariusze Famuru zgodzili się na emisję akcji dla TDJ, TDJ rozpoczyna ABB

ISBNews
05.06.2017 17:40
A A A


Warszawa, 05.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru zgodzili się na emisję do 43 677 000 akcji serii D i do 29 293 500 akcji serii E, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podano w uchwałach walnego zgromadzenia. Emisje obu serii zostaną przeprowadzone w drodze subskrypcji skierowanej do TDJ Equity I Sp. z o.o. Famur poinformował też, że TDJ Equity rozpoczęło proces budowania przyśpieszonej książki popytu (ABB) na 15% akcji istniejących Famuru, by pozyskać środki na objęcie akcji serii D i E.

Ustalono także, że objęcie akcji serii D i E w ramach emisji nastąpi w drodze złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, to jest TDJ Equity I Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach. Umowy objęcia akcji serii D i akcji serii E powinny zostać zawarte w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku, podano w uchwałach.

Famur poinformował następnie o zawarciu wraz z TDJ Equity I sp. z o.o. oraz doradcami finansowymi umowy plasowania akcji w ramach oferty prywatnej. Oprócz Famuru i TDJ Equity I sp. z o.o., stronami umowy są: mBank, Mercurius Dom Maklerski oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, podano w odrębnym komunikacie.

"Zarząd Famur S.A. informuje, że w dniu 5 czerwca 2017 roku pozyskał informację, że akcjonariusz spółki, TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (TDJ) rozpoczął proces budowania przyśpieszonej książki popytu, którego celem jest oferowanie i sprzedaż w ramach oferty prywatnej do 72 970 500 akcji spółki, stanowiących 15% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do łącznie 72 970 500 głosów na walnym zgromadzeniu spółki (procedura ABB). Rozpoczęcie procedury ABB jest następstwem zawarcia przez spółkę, TDJ oraz doradców finansowych umowy plasowania akcji, która określa warunki przeprowadzenia procedury ABB" - czytamy w kolejnym komunikacie.

Środki pozyskane w wyniku procedury ABB, TDJ ma zamiar przeznaczyć na objęcie do 72 970 500 akcji Famuru wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały walnego zgromadzenia z 5 czerwca 2017 r. po cenie emisyjnej równej cenie sprzedaży ustalonej w toku procedury ABB, podano także.

Wcześniej spółka poinformowała, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni Famur odbył spotkania i telekonferencje z ponad 80 inwestorami instytucjonalnymi m.in. z Warszawy, Londynu, Tallina, Wiednia, Frankfurtu, Sztokholmu, Abu Dhabi i Genewy, prezentując założenia strategii rozwoju Grupy Famur po integracji z kluczowymi aktywami Grupy Kopex. Głównym celem strategii jest osiągnięcie pozycji polskiego czempiona, z sukcesem zdobywającego rynki zagraniczne.

Famur informował wcześniej o złożeniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83% udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi 204,05 zł. W ocenie zarządu Famuru, optymalnym sposobem sfinansowania zakupu pakietu kontrolnego akcji Kopeksu jest emisja nowych akcji. Spółka zwróciła się do głównego akcjonariusza, TDJ Equity I, o wsparcie procesu pozyskania dodatkowych środków.

Famur zakłada, że zakończy proces reorganizacji i optymalizacji w ramach integracji części maszynowej Kopeksu do końca 2017 r. Część usługowo-handlowa zostanie wydzielona.

Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

(ISBnews)