Instytut Kościuszki: Polska może stać się światowym liderem cyberbezpieczeństwa

ISBNews
06.06.2017 10:15
A A A


Warszawa, 06.06.2017 (ISBnews) - Polska powinna zacząć traktować cyberbezpieczeństwo przede wszystkim jako inwestycję, a nie jako koszt. Polskie produkty i usługi cyberbezpieczeństwa oparte na innowacyjnych rozwiązaniach mogą okazać się konkurencyjnym towarem eksportowym i wtedy możemy zostać globalnym liderem sektora cyberbezpieczeństwa, wynika z raportu Instytutu Kościuszki. Konieczne jest jednak aktywne zaangażowanie państwa zarówno w sferze cywilnej, jak i wojskowej cyberbezpieczeństwa.

"O naszym potencjale świadczy rosnąca wartość krajowego rynku ICT, która w 2016 r. wyniosła ponad 8,5 mld USD. Co roku, na polskich uczelniach wyższych kształcimy aż 30 tys. absolwentów kierunków informatycznych. Powinniśmy zacząć traktować cyberbezpieczeństwo przede wszystkim jako inwestycję, a nie jako koszt" ? podkreślił Instytut Kościuszki w raporcie ?Bezpieczeństwo poprzez innowacje. Sektor cyberbezpieczeństwa jako siła napędowa wzrostu gospodarczego". Partnerem raportu jest Asseco Poland.

Zdaniem autorów publikacji, sektor produktów i usług cyberbezpieczeństwa może stać się mocnym filarem polskiej gospodarki i podobnie jak w innych krajach wzmocnić bezpieczeństwo państwa i przemysłu. Z danych przytoczonych w publikacji wynika, że wartość globalnego sektora cyberbezpieczeństwa wynosi dziś 120 mld USD. Szacuje się, że do 2022 r. liczba ta się podwoi. Polskie produkty i usługi cyberbezpieczeństwa oparte na innowacyjnych rozwiązaniach mogą okazać się konkurencyjnym towarem eksportowym. 

"Polska ma wszelkie atuty, aby zbudować silny sektor cyberbezpieczeństwa. Charakter polskiej gospodarki pozwala na wykształcenie narodowej specjalizacji w tej dziedzinie, Wymaga to jednak skoordynowanego i przemyślanego zaangażowania państwa ? podkreślił ekspert Instytutu Kościuszki Dominik Skokowski, cytowany w komunikacie.

Jak twierdzą autorzy opracowania, bazując na analizie rozwoju sektorów cyberbezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii, Izraelu i Singapurze, konieczne jest aktywne zaangażowanie państwa zarówno w sferze cywilnej, jak i wojskowej. Wsparcie administracji publicznej potrzebne jest na każdym etapie, począwszy od opracowania i wdrożenia narodowej strategii poprzez stworzenie odpowiednich mechanizmów współpracy, aż po zaprojektowanie programu badawczo-rozwojowego, czytamy w raporcie. Warto korzystać również z szans, jakie niesie za sobą polskie członkostwo w takich organizacjach, jak np. Unia Europejska, czy NATO.

"Bardzo istotną rolę odgrywać będzie również ścisła współpraca publiczno-prywatna na rzecz cyberbezpieczeństwa, która powinna także wspierać tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Korzystając z doświadczenia i know-how sektora prywatnego, możemy stworzyć dobrze prosperujący i konkurencyjny względem światowych potęg rynek. Taką drogę obrały państwa uznawane dziś za globalnych liderów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. Izrael, gdzie w 2015 r. przychody sektora cyberbezpieczeństwa sięgnęły 3,75 mld USD, stanowiąc tym samym ponad 1% izraelskiego PKB, ale także Wielka Brytania, której eksport cyberproduktów szacowany jest na ok. 2 mld USD" - czytamy w raporcie.

W przypadku Polski bardzo ważne jest zapewnienie przyjaznego otoczenia instytucjonalno-prawnego. Administracja publiczna powinna stwarzać warunki sprzyjające wzmacnianiu konkurencyjności polskich firm, w tym  startupów, a także wspierać ich ekspansję zagraniczną. Polska powinna również opracować strategię długofalowych działań wizerunkowych, skierowanych na promocję rodzimych przedsiębiorstw i polskiego know-how, podkreślono w informacji.

"Trudno sobie dziś wyobrazić budowę nowoczesnego, liczącego się w świecie państwa bez udziału krajowych firm informatycznych. Wiąże się to z cyberbezpieczeństwem i pojęciem cybersuwerenności, ale także z dobrze rozumianym pragmatyzmem ekonomicznym. Jeśli krajowe firmy odnoszą biznesowy sukces, to jest to korzyść nie tylko dla ich właścicieli i pracowników, ale także dla wszystkich obywateli. Co więcej, wnoszą one istotny wkład do budżetu państwa. Dziś Polska ma do dyspozycji ogromny potencjał rodzimych firm IT, które przez ostatnie 25 lat zdobyły kompetencje, by budować mocną pozycję naszej gospodarki oraz bezpieczeństwo kraju i kluczowych sektorów" ? powiedział dyrektor obszaru wojskowego w Asseco Poland Zdzisław Wiater, cytowany w komunikacie.

(ISBnews)