TDJ zwiększa pulę plasowanych akcji Famuru do 20% ze względu na duży popyt w ABB

ISBNews
06.06.2017 16:36
A A A


Warszawa, 06.06.2017 (ISBnews) - TDJ Equity I zwiększyło liczbę plasowanych akcji Famuru do 97 294 000 sztuk, tj. 20% kapitału z planowanych wcześniej do 72 970 500 walorów spółki, stanowiących 15% kapitału, ze względu na duży popyt zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych w ramach realizacji transakcji ABB, podał Famur.

Famur wraz z TDJ Equity oraz mBank, a także Mercurius Dom Maklerski Dom Maklerski PKO BP zawarli aneks do umowy plasowania akcji, zakładający zwiększenie liczby akcji spółki, które TDJ zamierza zaoferować w Polsce do nie więcej niż 149 inwestorów instytucjonalnych do łącznej liczby 97 294 000 akcji, stanowiących 20% w kapitale zakładowym Famuru, czytamy w komunikacie.

Powodem zawarcia aneksu był duży popyt zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych w ramach realizacji transakcji ABB, podano także. 

Wczoraj Famur podał, że TDJ Equity I rozpoczęło proces budowania przyśpieszonej książki popytu, którego celem jest oferowanie i sprzedaż w ramach oferty prywatnej do 72 970 500 akcji spółki, stanowiących 15% w kapitale zakładowym (procedura ABB). Rozpoczęcie procedury ABB jest następstwem zawarcia przez Famur, TDJ oraz doradców finansowych umowy plasowania akcji, która określa warunki przeprowadzenia procedury ABB.

Wcześniej spółka poinformowała, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni Famur odbył spotkania i telekonferencje z ponad 80 inwestorami instytucjonalnymi m.in. z Warszawy, Londynu, Tallina, Wiednia, Frankfurtu, Sztokholmu, Abu Dhabi i Genewy, prezentując założenia strategii rozwoju Grupy Famur po integracji z kluczowymi aktywami Grupy Kopex. Głównym celem strategii jest osiągnięcie pozycji polskiego czempiona, z sukcesem zdobywającego rynki zagraniczne.

Famur informował wcześniej o złożeniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83% udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi 204,05 zł.

Famur zakłada, że zakończy proces reorganizacji i optymalizacji w ramach integracji części maszynowej Kopeksu do końca 2017 r. Część usługowo-handlowa zostanie wydzielona.

Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

(ISBnews)