TDJ Equity zakończyło ABB 97,29 mln akcji Famuru po cenie 5,5 zł/ sztuka

ISBNews
07.06.2017 08:49
A A A


Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - TDJ Equity przeprowadziło proces przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) 97 294 000 akcji Famuru, stanowiących 20% kapitału, po cenie 5,5 zł za walor, poinformowała spółka. Oznacza to, że TDJ Equity pozyska łącznie 535,12 mln zł.

"TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (TDJ) zakończył proces budowania przyspieszonej książki popytu, którego celem było zaoferowanie i sprzedaż w ramach oferty prywatnej do 97 294 000 akcji spółki, stanowiących 20 % w kapitale zakładowym (procedura ABB). [?] Cena sprzedaży jednej akcji spółki ustalona została na poziomie 5,5 zł" - czytamy w komunikacie.

TDJ nadal zamierza przeznaczyć środki uzyskane ze sprzedaży 72 970 500 akcji spółki w ramach procedury ABB na objęcie 72 970 500 akcji spółki emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki po cenie emisyjnej równej cenie sprzedaży ustalonej w toku procedury ABB oraz pozostać długotrwałym i większościowym akcjonariuszem spółki, podano także.

Wcześniej TDJ Equity I zwiększyło liczbę plasowanych akcji Famuru do 97 294 000 sztuk, tj. 20% kapitału z planowanych wcześniej do 72 970 500 walorów spółki, stanowiących 15% kapitału, ze względu na duży popyt zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych w ramach realizacji transakcji ABB.

Rozpoczęcie procedury ABB jest następstwem zawarcia przez Famur, TDJ oraz doradców finansowych umowy plasowania akcji, która określa warunki przeprowadzenia procedury ABB.

Wcześniej spółka poinformowała, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni Famur odbył spotkania i telekonferencje z ponad 80 inwestorami instytucjonalnymi m.in. z Warszawy, Londynu, Tallina, Wiednia, Frankfurtu, Sztokholmu, Abu Dhabi i Genewy, prezentując założenia strategii rozwoju Grupy Famur po integracji z kluczowymi aktywami Grupy Kopex. Głównym celem strategii jest osiągnięcie pozycji polskiego czempiona, z sukcesem zdobywającego rynki zagraniczne.

Famur informował wcześniej o złożeniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83% udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi 204,05 zł.

Famur zakłada, że zakończy proces reorganizacji i optymalizacji w ramach integracji części maszynowej Kopeksu do końca 2017 r. Część usługowo-handlowa zostanie wydzielona.

Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

(ISBnews)