E. Ślązak przejął obowiązki prezesa BOŚ po zakończeniu kadencji S. Kluzy

ISBNews
07.06.2017 08:50
A A A


Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - W związku z upływem, z dniem 6 czerwca 2017 r., mandatu dotychczasowego zarządu Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), ze Stanisławem Kluzą jako prezesem, rada nadzorcza BOŚ powołała zarząd nowej kadencji - obowiązki prezesa zarządu - do 15 czerwca br. - przejął Emil Ślązak, sekretarz RN, czasowo oddelegowany do pełnienia tej funkcji, podała instytucja. Od 16 czerwca pełniącym obowiązki prezesa zarządu BOŚ będzie Bogusław Białowąs, podano także.

"W składu zarządu BOŚ powołanych zostało dotychczasowych dwoje Wiceprezesów: Anna Milewska oraz Dariusz Grylak. Z końcem dnia 6 czerwca 2017 wygasa dotychczasowa, IX kadencja Zarządu BOŚ, którym kierował przez ostanie 15 miesięcy dr Stanisław Kluza" - czytamy w komunikacie.

Stanisław Kluza stery zarządu BOŚ objął 23 marca 2016 r., na niecałe 15 miesięcy przed upływem jego statutowej, trzyletniej kadencji. Jak podkreślił bank, w tym czasie w BOŚ zostało przeprowadzonych szereg niezbędnych działań sanacyjnych prowadzących do odbudowy pozycji finansowej i rynkowej banku.

20 kwietnia 2016 r. BOŚ opublikował Ramową Strategię Rozwoju na lata 2016-2020. Do kluczowych kierunków ujętych w strategii należą: korekta modelu biznesowego Grupy, konieczność zapewnienia stabilnych źródeł finansowania, rozszerzanie aktywności w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska, a także zwiększanie zaangażowania na polu obsługi małych i średnich przedsiębiorstw.

"Jednym z istotniejszych wyzwań, przed jakimi stanął Bank w 2016 r. było pozyskanie kapitału. Emisja akcji serii U została sfinalizowana już w połowie minionego roku, a  kapitał zakładowy BOŚ wzrósł o 400 mln zł (z 228,7 mln zł do 628,7 mln zł)" - przypomniano w komunikacie.

Instytucja podała też, że na przestrzeni ostatnich 15 miesięcy BOŚ odbudowywał stabilność operacyjną w kluczowych obszarach.

"Wśród istotnych sukcesów zarządu banku należy wymienić restrukturyzację kosztów finansowania się BOŚ, w tym wykup euroobligacji o wartości 250 mln euro i zastąpienie ich o przeszło połowę tańszym pieniądzem pozyskiwanym na rynku depozytów złotowych. Doszło także do znacznego wzrostu wyniku odsetkowego Banku w ujęciu miesięcznym: z ok. 22 mln zł na przełomie I oraz II kwartału 2016 r., do ok. 33 mln zł w kolejnych miesiącach 2017 r. Warto podkreślić, że w ujęciu rocznym wynik odsetkowy został tym samym podniesiony o ponad 100 mln zł. To stanowi wyróżniający się rezultat na tle sektora w kontekście wielkości banku" - stwierdzono w komunikacie.

Podejmowane działania wpłynęły także pozytywnie na poprawę wyników w zakresie podstawowej działalności BOŚ., skutkując m.in. wzrostem marży odsetkowej z poziomu 1,3% w 2015 r. do 1,5% na koniec 2016 r. oraz do blisko 2% w pierwszych miesiącach 2017 r. Dodatkowo, dzięki działaniom w zakresie optymalizacji kosztów, BOŚ poprawił wskaźnik C/I z poziomu 84% w 2015 r. do 69% w 2016 r., podano też w materiale.

Ma koniec pierwszego kwartału 2017 r. Grupa BOŚ osiągnęła zysk netto w wysokości 20 mln zł, wobec straty 12,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)