OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,4 pkt do 3,6%

ISBNews
07.06.2017 10:51
A A A


Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 3,6% w 2017 r. i 3,1% w 2018 r., podano w czerwcowym wydaniu "Global Economic Outlook". W poprzedniej edycji, w listopadzie ub.r., Organizacja spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 3,2% w 2017 r. i 3,1% w 2018 r.

"Oczekuje się, że wzrost PKB przekroczy 3% w 2017 i 2018 r., przy przyspieszeniu popytu krajowego i odbiciu inwestycji - dzięki poprawie nastrojów biznesu, szybszej dystrybucji unijnych funduszy strukturalnych oraz niskim stopom procentowym. Presje cenowe będą narastać wraz z zacieśnieniem na rynku pracy" - czytamy w raporcie.

Organizacja prognozuje, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 3,9% w tym roku, o 3% w przyszłym roku, a publiczna - odpowiednio o: 3% i 3,8%. Spodziewa się też wzrostu nakładów brutto na środki trwałe o 3,3% w 2017 r. i o 4,7% w 2018 r.

"Spodziewamy się, że bank centralny zacznie podnosić stopy na początku 2018 r., wraz z przyspieszeniem inflacji" - czytamy dalej w raporcie.

OECD prognozuje, że inflacja wyniesie w tym roku 2,3%, a w 2018 r. osiągnie 1,8%.

Prognozy dotyczące stopy bezrobocia przewidują osiągnięcie poziomu 5,2% w tym roku i 5% w przyszłym roku wobec 6,2% w ub.r.

Według Organizacji, Polska zwiększy deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) w tym roku do 2,9% PKB, zaś w 2018 r osiągnie poziom 3% PKB, tj. równy z dozwolonym unijnym limitem. Zadłużenie tego sektora wyniesie - według prognoz Organizacji, bazujących na kryteriach z Maastricht - 55,1% PKB w tym roku i 56,1% PKB w przyszłym roku.

(ISBnews)