MF: Premier powołała Teresę Czerwińską na wiceministra finansów

ISBNews
07.06.2017 12:51
A A A


Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Prezes Rady Ministrów powołała dr hab. Teresę Czerwińską na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, podał resort. Dotychczas była wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego.

Teresa Czerwińska jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, ekspertem od budżetowania i finansów publicznych.

"Zainteresowania naukowe pani minister oraz aktywność w charakterze eksperta w praktyce gospodarczej koncentrują się w obszarze zarządzania finansami i ryzykiem podmiotów gospodarczych oraz publicznych, a także budżetowania. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych w zakresie zarządzania finansami, inwestycji, ubezpieczeń oraz analizy ryzyka instytucji finansowych. W kadencji 2015-2018 jest sekretarzem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Aktywnie promuje nurt zarządzania finansami zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności oraz badania nad rynkiem kapitałowym" - czytamy w komunikacie.

W latach 2010-2011 była zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2011 roku do chwili obecnej zatrudniona jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Systemów Finansowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Kilka dni temu wiceminister finansów Hanna Majszczyk z powodów osobistych złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Odpowiadała m.in. za przygotowanie budżetów państwa.

Dzisiejsza "Rzeczpospolita" podała, że Czerwińska ma objąć funkcję podsekretarza stanu w resorcie finansów i ma zajmować się budżetem.

(ISBnews)