PKP: Z programu ułatwiającego spłatę zadłużenia skorzystało ponad 400 klientów

ISBNews
09.06.2017 15:17
A A A


Warszawa, 09.06.2017 (ISBnews) - Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA) zakończyły przyjmowanie zgłoszeń do Pakietowego Programu Ratalnego, przeznaczonego dla zadłużonych klientów - zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Od czerwca 2016 r. skorzystało z niego ponad 400 klientów, podała spółka.

"Pakietowy Program Ratalny dla Klientów PKP SA został przygotowany z myślą o stworzeniu dogodnych warunków spłaty zadłużenia wobec spółki, zarówno dla klientów mieszkaniowych, jak i komercyjnych.  Od momentu jego uruchomienia, czyli od połowy 2016 roku, do Programu przystąpiło ponad 400 klientów, zawierając z PKP SA ugodę w zakresie uregulowania swojego zadłużenia" - czytamy w komunikacie.

Głównym celem Programu było zmotywowanie klientów do regulowania bieżących zobowiązań na rzecz PKP. Ponadto spółka chciała stworzyć warunki umożliwiające spłatę zadłużenia w ratach, a także w uzasadnionych przypadkach, częściowe zwolnienie z długu, podkreślono.

"PKP SA realizuje swoje cele biznesowe z uwzględnieniem istotnych dla spółki aspektów społecznych. Mając na uwadze pozytywny odbiór dotychczasowych inicjatyw, nie wykluczamy wdrożenia kolejnych rozwiązań, które nie tylko pomogą naszym klientom w spłacie zadłużenia, lecz także pozwolą wygenerować określone korzyści dla PKP SA" - skomentował członek zarządu Andrzej Olszewski, cytowany w komunikacie.

W zależności od rodzaju i wysokości zadłużenia, klienci mogli skorzystać z możliwości podpisania ugody w ramach jednego z 10 przygotowanych pakietów (4 pakiety dla klientów mieszkaniowych, 5 pakietów dla klientów komercyjnych oraz 1 pakiet łączony). 

Pakietowy Program Ratalny był kolejną inicjatywą Biura Windykacji PKP wpisującą się w działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, po uruchomionym w spółce w 2015 roku Programie Oddłużeniowym dla Klienta Mieszkaniowego. Spośród wszystkich klientów spełniających warunki pozwalające na przystąpienie do Programu ugody zawarto z ok. 800 klientami. Stanowiło to 33% wszystkich zakwalifikowanych, a więc o aż o 13 pkt. proc. więcej niż początkowo zakładali pomysłodawcy Programu, przypomniano.

"Wprowadzenie programów oddłużeniowych umożliwiło klientom PKP SA wyjście ze spirali zadłużenia. W ramach zawartych ugód klienci terminowo regulują bieżące opłaty oraz stopniowo spłacają wcześniej powstały dług. Co ważne, dzięki spłacie bieżących zobowiązań PKP SA nie ponosi kosztów z tytułu ich dochodzenia. W zamian spółka częściowo umarza zadłużenie swoich klientów. To innowacyjne podejście wpisujące się w bieżące trendy windykacji, których celem jest utrzymanie pozytywnej relacji z klientem, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów wierzyciela" - czytamy dalej.

Łącznie z Programów uruchomionych przez PKP SA skorzystało prawie 1 200 klientów, podsumowano.

(ISBnews)