Fitch podtrzymał ratingi Płocka na poziomieBBB i AA-(pol), perspektywa pozytywna

ISBNews
12.06.2017 12:23
A A A


Warszawa, 12.06.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (IDR) Płocka dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA-(pol). Perspektywa ratingów jest pozytywna, podała agencja.

Fitch potwierdził również rating dla zadłużenia w walucie krajowej BBB oraz podniósł długoterminowy rating krajowy z A+(pol) do AA-(pol) dla niezabezpieczonych obligacji zwykłych wyemitowanych przez Płock i pozostałych do wykupu na kwotę 48 mln zł oraz 86,9 mln zł.

"Zdaniem Fitch, w średnim okresie nadwyżka operacyjna Płocka będzie wynosiła 90 mln - 95 mln zł, co będzie się przekładać na marżę operacyjną około 11%. Prognozowana nadwyżka operacyjna będzie 1,6x wyższa od rocznej obsługi zadłużenia (rata plus odsetki). W 2017 r. wyniki operacyjne mogą być wyjątkowo wysokie, nadwyżka operacyjna może wynieść ponad 100 mln zł, a marża operacyjna ponad 13%, wspierane przez już otrzymane dodatkowe dochody z CIT (30 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

W 2016 r. wyniki operacyjne miasta po raz drugi z kolei poprawiły się i były lepsze niż prognozowane przez Fitch. Nadwyżka operacyjna wzrosła do 97 mln zł (2015 r.: 68 mln zł) i stanowiła 11,9% dochodów operacyjnych (2015 r.: 9,4%). W 2016 r. na wyniki Płocka pozytywnie wpłynęły także dochody z tytułu rozliczenia VAT mające charakter jednorazowy (10 mln zł). Jednak po wyłączeniu VAT oraz transferów na Program ?Rodzina 500+", które przeszły przez budżet Miasta w 2016 r., marża operacyjna wyniosłaby 11,4%, tj. znacznie powyżej wyników osiągniętych w 2015 r., podano także.

"Fitch pozytywnie postrzega również zmianę polityki zarządzania długiem, która zakłada zaciąganie długoterminowego długu na korzystnych warunkach z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). W latach 2017-2019 Płock planuje zaciągnąć 150 mln zł z EBI z 5-letnim okresem karencji i 15-letnim okresem spłaty. Płynność miasta również się poprawiła, średnie stany gotówki na rachunku miasta wynosiły 28 mln zł w okresie od stycznia do kwietnia 2017 r. oraz 10 mln zł w 2016 r." - czytamy dalej.

Zdaniem Fitch, zadłużenie miasta pozostanie umiarkowane oraz utrzyma się na stabilnym poziomie poniżej 60% dochodów bieżących. Nominalnie zadłużenie może wynieść 500 mln zł w 2019 r. (2016 r.: 479 mln zł), kiedy miasto zaciągnie kredyt z EBI na finansowanie swojego programu inwestycyjnego. Oczekujemy, że wydatki majątkowe miasta wzrosną do ponad 200 mln zł rocznie w latach 2017-2018 z 90 mln zł w 2016 r. Inwestycje będą w ponad 50% finansowane z dochodów majątkowych (głównie dotacji unijnych) i w około 40% z nadwyżki bieżącej, ograniczając potrzeby pożyczkowe miasta, podano również.

"Dzięki bogatej bazie podatkowej elastyczność finansowa Płocka jest znacznie większa niż innych miast o podobnej wielkości. Spółki z sektora petrochemicznego umożliwiają wysokie wpływy z podatku od nieruchomości do budżetu miasta (2016 r.: 215 mln zł lub 52% dochodów podatkowych), następny w kolejności PIT stanowi 40% (2016 r.: 166 mln zł). Płock jest miastem średniej wielkości (122 tys. mieszkańców w 2016 r.), położonym w województwie mazowieckim (BBB+/perspektywa stabilna). W 2014 r. Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca w podregionie płockim wynosił 148% średniej krajowej, znacznie powyżej średnich w większych polskich miastach" - podsumowano. 

(ISBnews)