Wartość aktywów TFI spadła o 0,8% m/m do 273,5 mld zł w maju

ISBNews
12.06.2017 15:23
A A A


Warszawa, 12.06.2017 (ISBnews) - Wartość aktywów netto zgromadzonych w krajowych funduszach inwestycyjnych spadła o 0,8% w skali miesiąca do 273,5 mld zł w maju, podały Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) oraz Analizy Online. 

"Niekorzystne warunki rynkowe oraz wypłaty z produktów dedykowanych to główne powody spadku aktywów funduszy inwestycyjnych w maju. Na koniec miesiąca we wszystkich krajowych funduszach zgromadzone było 273,5 mld zł - o prawie -2,5 mld zł mniej niż miesiąc wcześniej" - czytamy w raporcie.

W maju indeks największych polskich spółek WIG20 stracił ponad 4%, a indeks szerokiego rynku WIG spadł o 2,5%. 

"Z punktu widzenia globalnych rynków kapitałowych nie było jednak aż tak źle - MSCI AC World wzrósł o +1,9%, a amerykańskie indeksy giełdowe nawet w obliczu politycznego zamieszania wokół Donalda Trumpa poprawiały swoje historyczne szczyty" - czytamy także.  

Największy wpływ na zmianę wartości aktywów w maju miały fundusze aktywów niepublicznych. Ich wartość na koniec ubiegłego miesiąca wyniosła 107,1 mld zł - o ponad 3 mld zł mniej (-2,8%) niż na koniec kwietnia. Według szacunków Analiz Online, zdecydowanie największy wpływ na ten stan rzeczy miały odpływy netto z tych rozwiązań.

"W warunkach spadków na GPW w maju ponad połowa funduszy akcji polskich odnotowała miesięczną stratę. Do tego doszedł ujemny bilans sprzedaży. Te dwa czynniki sprawiły, że w skali miesiąca aktywa krajowych funduszy akcji skurczyły się o prawie -0,5 mld zł (-1,4%)" - czytamy dalej. 

Ostatnią grupą rozwiązań, w której odnotowany został spadek wartości aktywów są fundusze absolutnej stopy zwrotu. Na koniec maja zgromadzone w nich było ponad 15,7 mld zł. 

"To ponad -0,2 mld zł mniej (-1,6%) niż przed miesiącem. Nie był to bynajmniej efekt spadku popularności tej grupy rozwiązań lub też ujemnego wyniku zarządzania, a wypłaty znaczącej sumy środków z funduszy tylko jednego TFI. Po drugiej stronie barykady znalazły się fundusze, których aktywa istotnie wzrosły w maju. Mowa o funduszach dłużnych oraz gotówkowych i pieniężnych" - podano w raporcie. 

W obydwu przypadkach odnotowano zarówno napływy netto, jak i dodatni wynik zarządzania. Wartość aktywów pierwszych wyniosła 44,9 mld zł (+0,5%), a drugich 34,1 mld zł (+2,6%). Wyróżniły się fundusze obligacji korporacyjnych, do których, według szacunków Analiz Online, napłynęło netto prawie +0,5 mld zł.

Niewielki wzrost aktywów odnotowany został w najmniejszych segmentach rynku - funduszach nieruchomości, rynku surowców oraz sekurytyzacyjnych. We wszystkich trzech przypadkach była to zasługa przede wszystkim dodatniego bilansu sprzedaży. 

 (ISBnews)