PA Nova wybuduje halę dla najemcy, z którym ma umowę na 7 lat

ISBNews
13.06.2017 17:36
A A A


Warszawa, 13.06.2017 (ISBnews) - P.A. Nova rozpoczęła inwestycję na własny rachunek, polegającą na zakupie nieruchomości oraz budowie i wynajmie hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Wilkowicach przy ul. Dworkowej, poinformowała spółka. Hala będzie realizowana na potrzeby najemcy, z którym P.A. Nova zawarła umowę najmu na okres 7 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 3 lata. 

"W celu realizacji inwestycji zostały zawarte umowy nabycia nieruchomości w Wilkowicach, na których ma zostać zrealizowany obiekt. Przedmiotem zawartej umowy najmu jest najem nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem hali produkcyjno-magazynowej o łącznej powierzchni najmu około 12,4 tys. m2 i infrastrukturą zewnętrzną w Wilkowicach. Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla ww. inwestycji wyznaczono na dzień 28.02.2018 r." - czytamy w komunikacie.

Najemca będzie uprawniony do nabycia własności przedmiotu najmu w czasie trwania umowy, przy czym nie wcześniej niż po 3 latach za cenę 6,67 mln euro netto, jeżeli zgłosi wynajmującemu zamiar takiego nabycia w terminie do dnia 30.09.2021 r. W takim przypadku strony zobowiązują się zawrzeć przedmiotową umowę w terminie do dnia 31.12.2021 r., podano także.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na początek 2017 r. obejmował 9 obiektów handlowo-usługowych i 3 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)