Dodatkowe koszty w spółce zależnej obciążą skons. wyniki Seco/Warwick za I półr.

ISBNews
14.06.2017 11:10
A A A


Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Dodatkowe, wcześniej nieplanowane koszty realizacji kontraktów Retech Systems - spółki zależnej Seco/Warwick - w wysokości 11,75 mln zł obciążą skonsolidowane wyniki grupy za I półrocze 2017 r., podała spółka.

"Ustalono, że dodatkowe koszty realizacji kontraktów w spółce Retech Systems LLC (USA), po poddaniu ich dodatkowej analizie i weryfikacji przez zarząd emitenta, wyniosły 11,75 mln zł. Fakt zwiększenia kosztów realizacji kontraktów istotnie obciąży skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy za I poł. 2017" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowe koszty związane są w znaczącej części z trudnością w uzyskaniu zakładanych parametrów wymaganych przez klienta w wybranych urządzeniach dostarczanych przez Retech Systems w ramach zakładanego wcześniej budżetu kontraktu, wyjaśniono.

Seco/Warwick podkreśla, że podane szacunki zwiększonych kosztów opierają się na niezaudytowanych danych finansowych i w związku z powyższym mogą ulec zmianie po przeglądzie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta.

Spółka przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowany raport za I poł. 2017 r., poddany przeglądowi biegłego rewidenta, 11 września 2017 r., podano także.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)