IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 117,6 mln zł w maju

ISBNews
14.06.2017 13:49
A A A


Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w krajowych funduszach inwestycyjnych było dodatnie w ub. miesiącu i sięgnęło 117,6 mln zł. Majowy rezultat to piąty z rzędu dodatni wynik w tym roku, a gdyby nie wysokie wypłaty w funduszach dedykowanych, które nieco obniżyły majowy bilans, byłby on bliższy wartościom z początku tego roku, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). 

"Jeszcze ani razu w tym roku rynek nie zanotował odpływu pieniędzy. Wpłacaniu kolejnych środków sprzyja nie tylko sytuacja makro, w tym głównie niskie stopy procentowe i zapowiedzi ich utrzymania, ale także nowe produkty w ofercie TFI oraz korzystne wyniki inwestycyjne" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. 

Izba podała, że saldo w funduszach dedykowanych wyniosło -0,86 mld zł, przy czym kluczowy wpływ na nie miały umorzenia w kategorii funduszy dedykowanych rynku niepublicznego (-0,57 mld zł). 

"Nie można również pominąć wpływu umorzeń funduszy akcyjnych w tej kategorii, z których wypłacono per saldo prawie -0,27 mld zł. Był to drugi raz w tym roku, gdy inwestorzy więcej wypłacili niż wpłacili z niededykowanych funduszy akcyjnych. Zapewne część z nich chciała zrealizować zyski po miesiącach wzrostów, a majowy spadek indeksu WIG, mógł temu sprzyjać" - czytamy w raporcie.

Ponad trzy razy wyższe saldo niż w kwietniu osiągnęły fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego (+0,75 mld zł). 

"Ciekawa dywergencja wystąpiła pomiędzy funduszami akcyjnymi a mieszanymi. O ile te pierwsze zanotowały kolejny miesiąc ujemnego salda (-0,38 mld zł), o tyle fundusze mieszane wręcz przeciwnie - w maju były drugim najpopularniejszym rozwiązaniem inwestycyjnym (+0,32 mld zł)" - podano także. 

Fundusze absolutnej stopy zwrotu od wielu miesięcy nieustająco cieszyły się dużym powodzeniem. Maj był pierwszym miesiącem w tym roku, w którym ta kategoria funduszy zanotowała niewielkie ujemne saldo (-0,1 mld zł).

Według IZFiA, sytuacja w funduszach dłużnych w ub. miesiącu niemal uległa zbilansowaniu, aczkolwiek maj nie oddaje w pełni koniunktury panującej w tej grupie. W perspektywie minionych pięciu miesięcy widać, że także i tu inwestorzy są chętni do kupowania jednostek (ponad +1 mld zł wpłat w tym okresie).

"Patrząc na rynek z pięciomiesięcznej perspektywy, okazuje się, że w zasadzie większość kategorii funduszy cieszy się uznaniem (poza funduszami akcji). To oznaka dojrzałości i zdolności do dywersyfikowania inwestycji, z korzyścią dla wszystkich uczestników rynku" - podsumowano w raporcie. 

(ISBnews)