Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
16.06.2017 17:24
A A A


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) zgłosiło projekt uchwały na zwyczajne walne zgromadzenie Ciechu (zwołane na 22 czerwca), który zakłada wypłatę przez spółkę 152,3 mln zł dywidendy, tj. 2,89 zł na jedną akcję, wynika z projektu. 

Oferty Wasko, o łącznej wartości 107,4 mln zł netto (132,1 mln zł brutto), zostały uznane przez Eckley Investments, Gladmar Investments, Nashford Investments i Rodmer Investments jako najkorzystniejsze w postępowaniach dotyczących wyboru wykonawców budowy sieci szerokopasmowej FTTH w ośmiu obszarach, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę ws. zawieszenia obrotu na Głównym Rynku akcjami spółki iAlbatros Group, podała Giełda.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki GetBack w związku z ofertą publiczną akcji, podała Komisja. 

Obligacje Bestu serii R4 o wartości nominalnej 60 mln zł zadebiutują na Catalyst w poniedziałek 19 czerwca, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o przeznaczeniu 0,63 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,05 zł na akcję, wynika z podjętej uchwały. 

Grupa Technologiczna Euvic przekroczyła próg 5% udziałów w akcjonariacie Qumaka i - w zależności od postawy pozostałych akcjonariuszy - jest otwarta na dodatkowe zaangażowanie, poinformowali przedstawiciele spółki. 

Petrolinvest wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymującą w mocy decyzję z 2016 r. o wykluczeniu bezterminowo akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz nałożeniu 800 tys. zł kary pieniężnej, podał Petrolinvest.

PlayWay zawarł umowę z Adrianem Kubasiakiem i Jakubem Trzebińskim, na podstawie której obejmie 79% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Rebelia Games za 399 740 zł, podała spółka.

Akcjonariusze Cube.ITG zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Asseco Business Solutions (Asseco BS) nabyło w wezwaniu 1 667 603 akcje Marcologic, stanowiące ok. 88,29% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu, podała spółka.

Akcjonariusze Pelionu zdecydują o zniesieniu dematerializacji akcji spółki, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 11 lipca br.

(ISBnews)