Włoska spółka Kruka kupiła wierzytelności od Deutsche Banku warte 131,7 mln euro

ISBNews
19.06.2017 13:54
A A A


Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Podmiot zależny Kruka - ItaCapital s.r.l. z siedzibą w Mediolanie - zawarł umowę nabycia od Deutsche Banku wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej 131,7 mln euro (wg. kursu średniego NBP - 555 mln zł), podał Kruk. 

"W umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności wierzytelności objętych umową na nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny" - czytamy w komunikacie. 

W 2016 roku Kruk zainwestował łącznie 1,3 mld zł w kolejne portfele wierzytelności, z czego 857 mln zł poza Polską - m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i na Słowacji. W I kw. br. inwestycje wyniosły 214 mln zł, z czego portfele zagraniczne stanowiły 90% tej sumy.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)