Fitch podniósł prognozę wzrostu PKB dla strefy euro o 0,3 pkt do 2% w 2017 r.

ISBNews
19.06.2017 18:05
A A A


Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Tempo wzrostu gospodarczego strefy euro wyniesie 2% w 2017 roku, podał Fitch Ratings w najnowszym raporcie "Global Economic Outlook". Oznacza to podniesienie prognozy agencji o 0,3 pkt proc. w porównaniu z marcową prognozą. 

"PKB w strefie euro wzrósł o 0,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem, co oznacza najsilniejszy kwartalny wzrost od dwóch lat.  W świetle korzystnych ostatnich danych, podnosimy nasze prognozy PKB do 2% w 2017 r.  i 1,8% w 2018 r. (odpowiednio o 0,3 pp. i 0,2 pp. wobec naszej prognozy z marca 2017 r.). W ostatnich miesiącach cykliczne ożywienie przyspieszyło i staje się coraz bardziej widoczne wśród krajów członkowskich. Biznes i wskaźniki zaufania osiągnęły rekordową wartość, ryzyko polityczne po francuskich wyborach i stymulujące bodźce monetarne wydają się być lepiej przekładalne na gospodarkę realną. Widoczny jest również wzrost eksportu, wpieranego przez szybszą sprzedaż na rynki wschodzące. Niemniej jednak potencjał wzrost strefy euro pozostaje słaby i dlatego prognozujemy, że wzrost PKB zwolni do 1,4% w 2019 roku" - czytamy w raporcie. 

Tempo wzrostu gospodarczego dla krajów rozwiniętych Fitch prognozuje na poziomie 1,8% w 2017 r. oraz 2% w 2018 r. W marcowym raporcie było to odpowiednio 1,9% oraz 2% wobec wobec 1,6% w 2016 r. 

Perspektywa tempa wzrostu gospodarczego wzrostu dla Stanów Zjednoczonych to odpowiednio: 2,1% oraz 2,6% w latach 2017-2018. W poprzednim raporcie z marca Fitch zakładał wzrost PKB USA na poziomie 2,3% w 2017 roku oraz 2,6% w 2018 r. 


(ISBnews)