Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
19.06.2017 18:20
A A A


Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła aneks do prospektu emisyjnego GetBack, w którym cena maksymalna akcji w pierwotnej ofercie publicznej akcji została ustalona na 27 zł, podała spółka. 

Rada nadzorcza Getin Noble Banku powołała Dariusza Szkaradka na stanowisko wiceprezesa ze skutkiem na 1 października 2017 r., poinformował bank.

Po spełnieniu się warunku zawieszającego, Grupa Wirtualna Polska sfinalizowała warunkową umowę nabycia 6,31% akcji eSky.pl, podał Wirtualna Polska Holding.

Akcjonariusze LPP jednogłośnie zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 65 531 268 zł z zysku za 2016 rok, wynika z podjętych uchwał. 

Oferta Budimeksu, warta 278,16 mln zł netto, została najwyżej oceniona w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn na odcinku węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, o długości ok. 18 km, podała spółka.

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidende 16,74 mln zł z zysku za 2016 r. co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, poinformowała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Uniserv-Piecbud w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A3, B, C oraz praw do akcji serii C, podała Komisja.

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowili o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 90,24 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 2,15 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowali o powołaniu na stanowisko prezesa spółki Marka Dietla.

Podmiot zależny Kruka - ItaCapital s.r.l. z siedzibą w Mediolanie - zawarł umowę nabycia od Deutsche Banku wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej 131,7 mln euro (wg. kursu średniego NBP - 555 mln zł), podał Kruk.

GetBack szacuje, że kwota 5,7 mld zł, którą zamierza wydać na nabycia portfeli w latach 2017-2019 wraz z portfelami nabytymi przed 2017 r. przełoży się na ok. 2,4 mld zł rocznego odzysku w ramach funduszy własnych i zewnętrznych, poinformował prezes Konrad Kąkolewski.

IMS rozpoczyna dziś przyjmowanie ofert zbycia akcji w ramach IV transzy programu skupu akcji własnych, w której chce skupić do 400 tys. walorów po cenie 3,6 zł sztuka, podała spółka. Akcjonariusze mogą składać oferty zbycia akcji w tej cenie do 5 lipca.

Pierwsza oferta publiczna (IPO) Raiffeisen Bank Polska (RBPL) będzie obejmować 33 850 251 istniejących akcji (stanowiących 15% kapitału i głosów) sprzedawanych przez Raiffeisen Bank International AG (RBI). Rozpoczęcie oferty planowane jest przed końcem czerwca br., podał Raiffeisen Bank Polska.

GetBack chce rozwijać działalność na rynku w Polsce, Rumunii oraz Hiszpanii. Spółka jest zainteresowana zwiększaniem skali biznesu poprzez akwizycje, ale obecnie nie prowadzi żadnych rozmów na ten temat, poinformował prezes Konrad Kąkolewski.

PKO Bank Polski wprowadził usługę bezpośrednich rozliczeń w dolarze singapurskim i randzie południowoafrykańskim, podał bank.

GetBack nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok, ale do końca tego roku zarząd chce przedstawić politykę dywidendową spółki na najbliższe lata, poinformował prezes Konrad Kąkolewski.

GetBack chce być największą firmą zarządzania wierzytelności w Polsce do 2019  roku, poinformował prezes Konrad Kąkolewski. W ciągu 3 lat od IPO GetBack zamierza być wiodącym podmiotem regionie CEE.

J.W. Construction Holding wprowadził do przedsprzedaży 115 lokali w kolejnym etapie warszawskiego osiedla Bliska Wola, podała spółka.

Prospekt Tower Investments w związku z przejściem na GPW z NewConnect (planowanym na IV  kw br.) może nawet jeszcze dziś trafić do Komisji Nadzoru Finansowego, poinformował prezes Bartosz Kazimierczuk.

Raiffeisen Bank Polska ogłosił plan debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w drodze pierwotnej oferty publicznej (IPO), podał Raiffeisen Bank International AG (RBI) - właściciel 100% akcji Raiffeisen Bank Polska.

IV etap szczecińskiej inwestycji Outlet Park Szczecin, którego budowa zakończy się jesienią tego roku, został wynajęty w 100%, podało Echo Investment.

Tauron rozpoczął przygotowania do modernizacji bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza, podała spółka. W jej wyniku jednostka w Łagiszy, oprócz produkcji energii elektrycznej, będzie obsługiwała rynek dostaw ciepła dla mieszkańców Będzina i Sosnowca o mocy około 250 MWt.

Strategia rozwoju Tower Investments na lata 2017-2022 zakłada wzrost liczby realizowanych projektów deweloperskich we wszystkich segmentach działalności oraz utworzenie funduszu skomercjalizowanych nieruchomości (REIT), podała spółka.

Tower Investments zakłada skonsolidowany zysk netto na poziomie 13,98 mln zł w 2017 roku, poinformowała spółka, podtrzymując wcześniejszą prognozę. Spółka zakłada 19,43 mln zysku za 2018 rok.

Pierwotna oferta publiczna do 40 mln akcji GetBack - w tym do 20 mln akcji istniejących, sprzedawanych przez jedynego obecnego akcjonariusza DNLD Holdings B.V., oraz do 20 mln akcji serii E nowej emisji - rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie. GetBack liczy na uzyskanie wpływów brutto z oferty do 20 mln akcji nowej emisji na poziomie 400-500 mln zł.

Play Communications - właściciel 100% udziałów w P4, operatorze sieci Play - ogłosiło zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, podała spółka.

Obligacje serii D Lokum Deweloper o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł będą notowane na Catalyst od środy, 21 czerwca, podała giełda.

Standard & Poor's podwyższył rating Cognor Holding do poziomu CCC+ z perspektywą stabilną z poziomu CCC z perspektywą negatywną, podała spółka. Analitycy agencji uzasadniają swoją decyzję m.in. znaczną poprawą wyników finansowych spółki oraz materializującymi się planami restrukturyzacji zadłużenia.

(ISBnews)