EC Będzin podda Elektrociepłownię Będzin Sp. z o.o. due dilligence

ISBNews
20.06.2017 08:32
A A A


Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin S.A. wyraziła zgodę na przeprowadzenie przez potencjalnych inwestorów due dilligence spółki zależnej Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o., mającego na celu dokapitalizowanie Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o.
lub sprzedaż jej udziałów w okresie do 4 lat, podała spółka. Wybrani inwestorzy branżowi zostaną zaproszeni do przeprowadzenia due dilligence w okresie wrzesień - październik 2017 r.

"W ramach przeglądu opcji strategicznych dla spółki zależnej, zarząd spółki bierze pod uwagę wszystkie rozwiązania, w tym m.in. poszukiwanie inwestora branżowego, utrzymanie struktury właścicielskiej. Jednocześnie zarząd spółki informuje, iż żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu" - czytamy w komunikacie.

Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews).