MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do 942,55 mld zł w IV

ISBNews
20.06.2017 15:03
A A A


Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2017 r. wzrosło o 0,1% m/m i wyniosło 942 547,6 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2016 r. zwiększyło się o 1,5%.

"Wzrost zadłużenia w kwietniu 2017 r. był głównie wypadkową:
- ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-1,7 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-1,4 mld zł);
- umocnienia złotego (-1,5 mld zł) - o 0,1% wobec EUR, 1,9% wobec USD, 1,3% wobec CHF, 1,4% wobec JPY i o 2,0% wobec CNY;
- zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+2,7 mld zł)" - czytamy w komunikacie.

Z kolei wzrost zadłużenia od początku 2017 r. był głównie wypadkową:
- ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-6,3 mld zł);
- wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+31,8 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych;
- umocnienia złotego (-16,3 mld zł) - o 4,7% wobec EUR, 7,4% wobec USD, 5,4% wobec CHF, 2,7% wobec JPY oraz o 6,7% wobec CNY,  podano także.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w kwietniu 2017 r. zwiększyło się o 3,7 mld zł, co było głównie wynikiem: dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (spw; +2,5 mld zł) oraz dodatniego salda depozytów (+0,9 mld zł).

"W kwietniu 2017 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 2,6 mld zł, co było wynikiem: ujemnego salda emisji długu (-1,1 mld zł) I umocnienia złotego (-1,5 mld zł)" - czytamy dalej w komunikacie.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec kwietnia br. 643,22 mld zł i wzrosło o 0,6% m/m (oraz o 5,6% od końca 2016 r.). 

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 299,33 mld zł (spadło o 0,9% m/m i o 6,3% od początku roku).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 5,98 mln zł w kwietniu (wzrost o 0,6% m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 601,95 mld zł (wzrosło o 0,4% m/m i wzrosło o 4,4% od grudnia 2016 r.).

"W kwietniu 2017 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 31,8%, tj. zmniejszył się o 0,3 pkt proc. m/m i o 2,6 pkt proc. względem końca 2016 r. Spadek udziału w kwietniu wynikał przede wszystkim z dodatniego salda emisji obligacji na rynku krajowym, umocnienia złotego oraz wykupu obligacji CHF0417. Strategia zarządzania długiem zakłada redukcję udziału długu w walutach obcych w długu ogółem - docelowo poniżej poziomu 30%" - czytamy dalej w komunikacie.

W kwietniu 2017 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 52,5%, co oznaczało wzrost o 0,2 pkt proc. m/m i spadek o 0,8 pkt proc. względem końca 2016 r. Wzrost udziału w kwietniu wynikał przede wszystkim z napływu inwestorów zagranicznych na krajowy rynek spw, przy jednoczesnym zmniejszeniu portfela spw w posiadaniu inwestorów krajowych, podano także. 

(ISBnews)