KE: Polska na 4. miejscu od końca w UE pod wzgledem innowacyjności

ISBNews
20.06.2017 16:10
A A A


Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Szwecja po raz kolejny została liderem innowacji Unii Europejskiej, a za nią uplasowały się: Dania, Finlandia, Holandia, Wielka Brytania, poinformowała Komisja Europejska, publikując najnowszą tablicę wyników innowacji. Polska zajęła 4. miejsce od końca z 54,8 pkt w 2016 r. (wobec 52,8 pkt w 2010 r.) 

"Polska to 'umiarkowany innowator'. Z biegiem czasu jej wyniki poprawiły się o 2% w stosunku do poziomu UE z 2010 r." - czytamy w raporcie

Wskaźnik innowacyjności dla Polski wyniósł 54,8 pkt w 2016 r. wobec 52,8 pkt w 2010 r. Silne strony polskiego systemu innowacji to: pozytywny wpływ na zatrudnienie (spadek o 4,2 pkt w tym okresie do 88 pkt), inwestycje przedsiębiorstw (wzrost o 13,3 pkt do 85,1 pkt), a także otoczenie sprzyjające innowacjom (wzrost o 38,9 pkt do 83,7 pkt), podano także. 

Według KE, unijna innowacyjność nadal rosła w zeszłym roku, pomimo dość nierównomiernych postępów w całej Europie.

"Jest to jeden z głównych wniosków opublikowanej dziś przez Komisję Europejską najnowszej tablicy wyników innowacji. Ogólnie rzecz biorąc 15 państw osiągnęło lepsze wyniki w zakresie innowacyjności, ale występują duże różnice między państwami członkowskimi. Szwecja pozostaje liderem innowacji, a innowacyjność najszybciej rozwija się na Litwie, na Malcie, w Holandii, w Austrii i w Wielkiej Brytanii. Na świecie UE dogania Kanadę i USA, ale pozostaje w tyle za Koreą Południową i Japonią. Chiny odnotowują najszybsze postępy wśród konkurentów międzynarodowych" - czytamy dalej.


Zdaniem Elżbiety Bieńkowskiej, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, przemysł unijny nadal jest innowacyjny, ale wciąż pozostaje w tyle za światowymi liderami innowacji.

"W czasach globalizacji i szybkich zmian technologicznych innowacje są kluczowe dla zapewnienia dobrobytu obywateli i rozkwitu gospodarki europejskiej. Inicjatywy Komisji "Start-up" i "Scale-up" oraz Nowy europejski program na rzecz umiejętności przyczynią się do dalszego rozwoju otoczenia sprzyjającego dalszym postępom w dziedzinie innowacji" - powiedziała Bieńkowska, cytowana w komunikacie.

Według Carlosa Moedas'a, komisarza ds. badań, nauki i innowacji tablica wyników jasno pokazuje, że wciąż można zrobić więcej, aby poprawić rezultaty badań naukowych i wyniki w zakresie innowacji. "Dlatego przygotowujemy się do wsparcia szczególnie innowacyjnych podmiotów za pośrednictwem pilotażowej Europejskiej Rady ds. Innowacji w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji 'Horyzont 2020'" - dodał Moedas.

W wybranych obszarach innowacji liderami UE są: Dania - zasoby ludzkie i otoczenie sprzyjające innowacjom; Luksemburg - atrakcyjne systemy badań oraz aktywa intelektualne; Finlandia - finansowanie i wsparcie; Niemcy - inwestycje przedsiębiorstw; Irlandia - innowacje w MŚP i pozytywny wpływ na zatrudnienie; Belgia - sieci innowacji i współpraca w zakresie innowacji; Wielka Brytania - wpływ na sprzedaż, podano w komunikacie.  "Również w państwach zaliczających się do 'umiarkowanych innowatorów' istnieją regionalne ośrodki innowacji, jak pokazano w tablicy wyników regionów: są to Praga (Czechy), Bratysława (Słowacja) i Kraj Basków (Hiszpania)" - czytamy także.

Coroczna europejska tablica wyników innowacji przedstawia ocenę porównawczą wyników w zakresie badań naukowych i innowacji, osiągniętych przez państwa członkowskie UE i wybrane państwa trzecie.

(ISBnews)