Zysk netto Stelmetu wzrósł r/r do 25,6 mln zł w II kw. r. fin. 2016/2017

ISBNews
23.06.2017 09:19
A A A


Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Stelmet odnotował 25,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku finansowego 2016/2017, tj. od 1 stycznia do 31 marca 2017 r., wobec 21,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wynik EBITDA wyniósł 23,9 mln zł wobec 28,4 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 24,8 mln zł wobec 28,9 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 161,5 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 163,7 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu roku finansowego 2016/2017 spółka miała 10,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 14,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 228,4 mln zł w porównaniu z 239 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2016/17 Grupa Stelmet odnotowała spadek przychodów w obszarze drewnianej architektury ogrodowej o blisko 8%, przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży pelletu o ponad 18%. Udział DAO w łącznych przychodach wyniósł ponad 78%, a pelletu niemal 16%. Źródłem pozostałych przychodów była głównie sprzedaż produktu ubocznego (kora, trociny, wióry, zrzyny) w postaci nieprzetworzonej" ? czytamy w komunikacie.

Niższe przychody Grupy Stelmet ze sprzedaży DAO dotyczą wyłącznie rynku brytyjskiego i wynikają głównie z dwóch czynników: mniejszego wolumenu produktów sprzedanych na tym rynku oraz silnego osłabienia się funta brytyjskiego wobec złotego, wskazała spółka.

"Na poziomie wyniku netto, w drugim kwartale roku obrotowego 2016/17 Grupa Stelmet zanotowała 25,6 mln zł zysku. To wynik o 19% wyższy niż w tym samym okresie roku 2015/16, na co złożyło się przede wszystkim istotne, dodatnie saldo przychodów i kosztów finansowych w omawianym okresie (17,6 mln zł wobec 2,9 mln zł rok wcześniej). Zysk ten był związany z umocnieniem się polskiej waluty wobec funta brytyjskiego oraz euro i dotyczył głównie niezrealizowanych różnic kursowych od zobowiązań finansowych oraz zysków z walutowych transakcji pochodnych (niezrealizowanych i zrealizowanych), zawartych przez spółkę w celu ograniczania ryzyka kursowego" ? czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2017 r. wyniósł 15,76 mln zł wobec 20,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)