Marvipol rozmawia z obligatariuszami i bankiem o wyższej dywidendzie za 2016 r.

ISBNews
23.06.2017 09:54
A A A


Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Marvipol prowadzi rozmowy z obligatariuszami i bankiem kredytującym ws. możliwości przeznaczenia na dywidendę za 2016 rok kwoty 34,1 mln zł, zgodnie z wnioskiem jednego z akcjonariuszy - Nationale Nederlanden OFE, poinformował ISBnews prezes Mariusz Książek. Zarząd Marvipolu rekomendował na nią 40% znormalizowanego zysku z motoryzacji, czyli 17 mln zł.

"Sytuacja finansowa grupy Marvipol pozwala na wypłatę dywidendy w kwocie proponowanej przez NN OFE. Jednak spółkę obowiązują ograniczenia wysokości dywidendy, zapisane w warunkach emisji obligacji serii S i R. By podwoić kwotę wypłaconej dywidendy musielibyśmy uzyskać zgodę obligatariuszy lub naruszyć kowenanty obligacji, czyniąc je wymagalnymi. Ponadto dla wypłaty dywidendy w proponowanej przez akcjonariusza kwocie musielibyśmy, w ramach grupy, wypłacić na rzecz Marvipol S.A. dywidendę ze spółki importerskiej Grupy (British Automotive Polska S.A.), w wysokości 100% jej zysku. Na to z kolei zgodę wyrazić musi bank kredytujący tę spółkę. By wypłata dywidendy w wyższej kwocie była możliwa, pozytywne decyzje finansujących nas podmiotów powinny zostać podjęte jeszcze przed dniem walnego zgromadzenia Marvipol S.A., które odbędzie się 30 czerwca br." ? powiedział Książek w rozmowie z ISBnews.

Podkreślił, że spółka jest z obligatariuszami i bankiem w bieżącym kontakcie. Na 29 czerwca br. zwołane zostało zgromadzenie obligatariuszy, rozpoczęta również została procedura uzyskania stosownej zgody w banku kredytującym spółkę importerską. "W skrócie ? jesteśmy w trakcie znoszenia formalnych ograniczeń dla wypłaty dywidendy w podwojonej wysokości" ? dodał Książek.

Zgodnie z rekomendacją zarządu w 2017 r. Marvipol ma po raz drugi z rzędu wypłacić dywidendę, na którą przeznaczy 17 mln zł ? równowartość 40% znormalizowanego zysku z segmentu motoryzacyjnego (wobec 25% rok wcześniej).

"Zgodnie z przyjętą polityką dywidendy zarekomendowaliśmy zwiększenie procentowej części zysku przeznaczonego na dywidendę, ponadto sam zysk segmentu motoryzacyjnego zwiększył się o 87% rok do roku. Polityka dywidendowa, obrazująca nasze podejście do zarządzania kapitałem spółki, zakłada, że z każdym rokiem będziemy zwiększać część zysku z biznesu motoryzacyjnego przeznaczaną na wypłatę dywidendy. Równocześnie mamy wszelkie podstawy sądzić, że same zyski segmentu motoryzacyjnego będą rosnąć wraz ze wzrostem sprzedaży samochodów. I tak w przyszłym roku już połowa zysku z motoryzacji trafi do akcjonariuszy, co, zakładając co najmniej powtórzenie ubiegłorocznych wyników, przełoży się na kilkadziesiąt milionów złotych dywidendy" ? przypomniał Książek.

Według niego, wypłacie dywidendy nie przeszkodzą planowane inwestycje w segmencie motoryzacyjnym.

"Segment motoryzacyjny dziś ma ujemne zadłużenie netto i bardzo wysoką konwersję zysków na gotówkę, stąd nie mamy podstaw by sądzić, że nasz plan wobec zagospodarowania zysku tego segmentu ulegnie zmianie. Plan na 2017 r. i lata kolejne zakłada budowę showroomu Jaguar Land Rover przy ul. Wawelskiej, budowę pełnowymiarowego salonu przy ul. Puławskiej oraz przebudowę salonu przy ul. Waszyngtona w Warszawie. Chcemy też wybudować nowy salon w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego w miejscu obecnego obiektu Jaguar Land Rover. Kupiliśmy już działki pod planowane inwestycje w Warszawie, zakładamy, że gros wydatków inwestycyjnych związanych z budową lub przebudową salonów zostanie sfinansowana długiem. Nie oczekujemy również, by planowane inwestycje w znaczącym stopniu wpłynęły na OPEX za 2017 r. Reasumując ? nie widzimy zagrożeń dla wypłaty dywidendy za rok 2017 i za kolejne lata w zakładanej wysokości" ? wskazał prezes.

Polityka dywidendowa segmentu deweloperskiego, który zgodnie z planem podziału Marvipolu ma funkcjonować w nowej spółce ? Marvipol Development jest otwartą kwestią, o której spółka będzie dyskutować w średniej perspektywie.

"Plan na najbliższe lata dla działalności deweloperskiej zakłada zwiększenie dynamiki i skali działania ? dotyczy to zarówno części mieszkaniowej, jak i magazynowej. Dziś zakładamy, że akcjonariusze odniosą zdecydowanie większą korzyść, jeśli wypracowane w 2016 i 2017 r. zyski przeznaczymy na współfinansowanie nowych inwestycji, w tym również akwizycji gruntów. Zgodnie z przyjętą dla Grupy Marvipol polityką dywidendową w średniej perspektywie zostanie przeprowadzona ocena strategii zarządzania kapitałem segmentu deweloperskiego i polityki dywidendowej. Zakładamy, że w latach 2018-2019 będziemy mogli dokonać ponownej oceny perspektyw rozwoju i sytuacji na rynku nieruchomości, w efekcie czego będziemy mogli otworzyć dyskusję nad polityką dywidendową" ? podsumował prezes.

W połowie czerwca Nationale Nederlanden OFE jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Marvipolu zaproponował akcjonariuszom wypłatę dywidendy przez Marvipol w wysokości 0,89 zł na akcję. Zarząd proponował wypłatę w wysokości 0,41 zł na akcję. Walne zgromadzenie ma zdecydować o tej sprawie 30 czerwca.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r. W 2016 r. spółka miała 654 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)