Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
23.06.2017 18:29
A A A


Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej spółki Morizon została ustalona na 1,5 zł, podała spółka. Cena maksymalna wynosiła 2,05 zł.

Spółka zależna Erbudu - GWI zawarła ze spółką Vattenfall Europe Wärme umowę na realizację elektrociepłowni za 74,4 mln zł, podała spółka.

Rada nadzorcza Solar Company powołała zarząd z Antonim Bogackim jako prezesem i z Aleksandrą Helen Danel jako wiceprezesem na nową kadencję, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Voxel podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2016 w łącznej wysokości 5,78 mln zł, tj. 0,55 zł na jedną akcję, poinformowała spółka.

Zarząd Wilbo przyjął do realizacji zaktualizowaną strategię rozwoju na lata 2017-2018, podała spółka. Wilbo chce m.in. pozyskać dodatkowe źródła finansowania działalności operacyjnej i zwiększyć sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Akcjonariusze Groclinu podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia postanowili część zysku netto za rok 2016 w kwocie 2,32 mln zł przeznaczyć na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na jedną akcję, podała spółka w uchwałach walnego zgromadzenia. 

Tauron Polska Energia otrzymał 19,4 mln zł finansowania na rozwój systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia oraz wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ ), poinformowała spółka.

Amica proponuje wyznaczenie dnia ustalenia prawa do dywidendy na 10 lipca 2017 roku oraz termin jej wypłaty na 19 lipca 2017 roku, wynika z uzupełnionych projektów uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 30 czerwca.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zdecydowało się wznowić gromadzenie zapasów w magazynach gazu ziemnego na sezon zimowy 2017/2018 , podała spółka.

Akcjonariusze Seleny FM podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 6,85 mln zł, tj. 0,3 zł na jedną akcję, podała spółka.

Akcjonariusze TIM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu zysku za 2016 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Zarząd Newagu podjął uchwałę o rozpoczęciu projektu prac rozwojowych pt. ?Pierwsza na świecie 4-osiowa lokomotywa z zaawansowanymi spalinowo-elektrycznymi wielosystemowymi układami napędowymi zgodna z TSI 2014", poinformowała spółka. Szacowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 31 199 903,57 zł.

Menadżerowie Asseco South Eastern Europe zawarli umowy kupna 2 221 356 akcji spółki  stanowiących 4,28% udział w kapitale zakładowym po cenie 10,89 zł za jedną akcję, poinformowało Asseco Poland.

Zarząd Stelmetu ocenia, że akwizycja nowego podmiotu w obecnym roku obrotowym (kończącym się 30 września) jest mało prawdopodobna, poinformował wiceprezes Przemysław Bieńkowski.

Oferta Mostostalu Warszawa i Firmy Usługowo Handlowej "EFER", warta 18,21 mln zł, została uznana przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Otwocku - zadanie I", podała spółka.

Jujubee poważnie rozważa przejście na rynek główny GPW z NewConnect, poinformował prezes Michał Stępień. Może się to odbyć do końca przyszłego roku.

Grupa Robyg rozpoczyna realizację kolejnej inwestycji na warszawskim Wilanowie, podała spółka. W ramach Ogrodów Wilanów powstanie około 230 funkcjonalnych mieszkań oraz lokali usługowych.

Cena emisyjna akcji serii F w ofercie M Food została ustalona na 11 zł za jedną akcję, podała spółka.

Zarząd Marvipolu ocenia, że zakończenie procesu podziału Grupy na dwa giełdowe podmioty w tym roku jest realne, poinformował ISBnews prezes Mariusz Książek.

Akcjonariusze Bytomia zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całego zysku netto za 2016 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Marvipol prowadzi rozmowy z obligatariuszami i bankiem kredytującym ws. możliwości przeznaczenia na dywidendę za 2016 rok kwoty 34,1 mln zł, zgodnie z wnioskiem jednego z akcjonariuszy - Nationale Nederlanden OFE, poinformował ISBnews prezes Mariusz Książek. Zarząd Marvipolu rekomendował na nią 40% znormalizowanego zysku z motoryzacji, czyli 17 mln zł.

Stelmet odnotował 25,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku finansowego 2016/2017, tj. od 1 stycznia do 31 marca 2017 r., wobec 21,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jujubee zakłada w harmonogramie wydawniczym do 2020 roku wyprodukowanie łącznie sześciu gier na platformy mobilne i PC, podała spółka.

CCC odnotowało 40,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 19,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w skorygowanym raporcie kwartalnym. W opublikowanym wcześniej raporcie CCC podało, że w I kw. odnotowało 50,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 19,5 mln zł straty rok wcześniej.

Jujubee szacuje sprzedaż gry Realpolitiks na komputerach osobistych na ponad 25 tys. sztuk i rozpocznie produkcję drugiej części gry jeszcze w bieżącym roku, podała spółka.

Akcjonariusze Esotiq & Henderson zdecydowali o wydzieleniu części odzieżowej grupy do spółki EMG, podała spółka.

PlayWay zawarł umowę inwestycyjną z Julią Leszczyńską oraz Patrycją Białorucką w sprawie objęcia udziałów w Emilus IT Solutions, podała spółka.

Sfinks Polska zdecydował o przyjęciu oferty Grupy Żywiec i podpisaniu umów dotyczących zakupu sieci franczyzowej Piwiarnia Warki, liczącej 67 lokali oraz współpracy z Grupą Żywiec. Wartość transakcji to 12 mln zł, które Sfinks ma zapłacić w ciągu 6 lat, podała spółka.

Selvita zawarła z włoską spółką Aptuit Srl umowę na wykonanie przez Aptuit wybranych badań przygotowujących projekt SEL120 do wprowadzenia do fazy klinicznej, podała spółka.

Trans Polonia, w porozumieniu z oferującym, ustaliła ostateczną cenę akcji oferowanych na 5,80 zł za jedną akcję i ostateczną liczbę akcji oferowanych na 8,5 mln sztuk, podała spółka.

(ISBnews)