Famur zawarł umowę doyczącą zakupu 65,83% akcji Kopeksu za 204,05 mln zł

ISBNews
27.06.2017 08:23
A A A


Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Famur zawarł umowę z jednostkami zależnymi od TDJ dotyczącą zakupu 48,93 mln akcji zwykłych na okaziciela Kopeksu, stanowiących 65,83% udziału w kapitale zakładowym za łączną kwotę 204,05 mln zł tj 4,17 zł za jedną akcję, poinformowała spółka.

"Nabycie akcji Kopex zostało zrealizowane w transakcjach pakietowych na sesji giełdowej w dniu 26 czerwca 2017r., z terminem realizacji następnego dnia roboczego, tj. 27 czerwca 2017 r. oraz ze względu na małą wartość jednego z pakietów, w formie umowy cywilnoprawnej" - czytamy w komunikacie.

Nabycie pakietu kontrolnego akcji Kopeksu stanowi jeden z kluczowych kroków w realizacji modelu integracji Grupy Famur z Grupą Kopex, podkreślono także.

"Spółka sfinansuje transakcję ze środków otrzymanych w związku z emisją nowych akcji, uchwaloną przez nadzwyczajne walne zgromadzenia. Z chwilą nabycia wyżej wymienionych akcji Famur stanie się jednostką dominującą wobec Kopex" - czytamy w komunikacie. 

Famur 5 maja 2017 r. złożył warunkową ofertę nabycia 65,83% akcji Kopeksu od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

(ISBnews)