Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 13 mln akcji serii L bez pp

ISBNews
27.06.2017 08:44
A A A


Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Qumaka podjęli uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 13 mln akcji zwykłych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki.

"Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 13 mln sztuk akcji serii L, o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł za każdą akcję. Emisja akcji serii L będzie miała charakter subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149. Uprawnionym inwestorom będącym akcjonariuszami spółki, którzy zarejestrowali uczestnictwo walnym zgromadzeniu spółki będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii L w liczbie odpowiadającej stosunkowi liczby akcji spółki zarejestrowanych do uczestnictwa walnym zgromadzeniu do liczby wszystkich istniejących akcji spółki w dacie rejestracji uczestnictwa" - czytamy w treści podjętej uchwały. 

W przypadku gdy uprawnieni inwestorzy objęci prawem pierwszeństwa nie obejmą w całości lub w części zaoferowanych im akcji serii L zarząd spółki może zaoferować nieobjęte akcje również innym uprawnionym Inwestorom, lecz w pierwszej kolejności uprawnionym inwestorom objętym prawem pierwszeństwa, według własnego uznania, przy czym łączna liczba uprawnionych inwestorów, którym zostaną zaoferowane akcje serii L nie może być większa niż 149, podano także. 

ZWZ upoważniło zarząd do określenia ceny emisyjnej mając na względzie, że cena jednej akcji serii L nie może być niższa niż średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji spółki z następujących dni sesyjnych 19 czerwca 2017, 20 czerwca 2017, 21 czerwca 2017, 22 czerwca 2017 oraz 23 czerwca 2017 roku, pomniejszona o dyskonto w wysokości 15%, podano także.

"W interesie spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii L (pozbawienie prawa poboru)" - czytamy dalej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)