Wydatki na obronność będą rosły do 2% PKB w 2018 r. i do 2,1% PKB w 2020 r. 

ISBNews
28.06.2017 08:28
A A A


Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłożony przez ministra obrony narodowej. W projekcie zapisano, że wydatki na obronność będą rosły do 2% PKB w 2018 r., do 2,1% PKB w 2020 r. i docelowo do 2,5% PKB w 2030 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). 

Najważniejsze proponowane zmiany dotyczą sposobu liczenia wydatków na obronność - będą one liczone od PKB tego roku, którego dotyczą, a nie od PKB roku poprzedniego. 

"Oznacza to realizację przez Polskę ustaleń państw NATO podjętych na szczycie w Newport w 2014 r., a potwierdzonych w 2016 r. na szczycie w Warszawie oraz wypełnienie deklaracji polskiego rządu i prezydenta o zwiększeniu wydatków obronnych do 2 proc. PKB (liczonych wg metodologii NATO)" - czytamy w komunikacie. 

CIR podało, że w projekcie zapisano, iż wydatki na obronność będą rosły w 2018 r. do 2% PKB, do 2,1% PKB w 2020 r. i docelowo do 2,5% PKB w 2030 r.

"Pozwoli to na zwiększenie zdolności państwa do obrony oraz przeciwstawienia się agresji ze strony innych krajów, w tym zdolności do odstraszania oraz przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym i w cyberprzestrzeni. Możliwa będzie reorganizacja struktur organizacyjnych i dowodzenia Sił Zbrojnych RP oraz doskonalenie narodowego planowania obronnego na szczeblu strategicznym, w tym planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP. Zapewniona zostanie modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP przez zwiększanie nasycenia nowoczesnym sprzętem wojskowym, przy aktywnym zaangażowaniu polskiego przemysłu obronnego. Stworzony zostanie wydolny system ochrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej. Dojdzie do zintegrowania Wojsk Obrony Terytorialnej z pozostałymi rodzajami sił zbrojnych" - czytamy w komunikacie. 

Wzrost wydatków na obronność jest także konieczny w kontekście sojuszniczego zaangażowania w obronę tzw. wschodniej flanki NATO, podano także. 

Projekt ustawy zakłada także zwiększenie stanu etatowego Sił Zbrojnych RP do 200 tys. żołnierzy. 

"Obecnie obowiązujący limit  (150 tys. stanowisk) jest niewystarczający, zważywszy na formowanie się Wojsk Obrony Terytorialnej. Dlatego w ramach nowego limitu nie więcej niż 130 tys. etatów ma być przeznaczone dla żołnierzy zawodowych" - czytamy także.  

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)