MIiB powołało zespół ds. przygotowania i realizacji Via Carpatia

ISBNews
28.06.2017 13:49
A A A


Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podpisało zarządzenie powołujące zespół do spraw przygotowania i realizacji międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podał resort.

"By starannie przygotować realizację inwestycji, polegającej na budowie szlaku via Carpatia, zdecydowałem o powołaniu zespołu, którego celem będzie koordynacja działań związanych z realizacją tej trasy na terenie Polski" - powiedział minister Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie. 

Realizacja korytarza Via Carpatia na terytorium Polski jest dla MIB priorytetem. Konieczne jest zatem zintensyfikowanie prac na brakujących odcinkach dróg, którymi korytarz ten biegnie przez terytorium naszego kraju. Jednym z elementów intensyfikacji tych prac jest powołanie zespołu, podano również.

"Do zadań zespołu będzie należało: monitorowanie aktualnego stanu przygotowań i realizacji szlaku Via Carpatia w Polsce; koordynowanie działań z zakresu przygotowania i realizacji tego szlaku; podejmowanie działań, których celem będzie przygotowanie i realizacja poszczególnych dróg wchodzących w skład korytarza Via Carpatia w Polsce w możliwie krótkiej perspektywie czasowej" - czytamy dalej.

Resport podkreślił, że trasa Via Carpatia odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce. Pozwoli na wykorzystanie potencjału gospodarczego województw, przez które przebiega, po raz pierwszy zapewniając im możliwość sprawnych powiązań w układzie równoleżnikowym. Zapewni również silny impuls rozwojowy, dający podstawę do usunięcia zaniedbań oraz zahamowania degradacji tzw. Ściany Wschodniej, wskazano w informacji.

"Rozwijający się szlak Via Carpatia wzmocni bezpieczeństwo granic i regionu oraz rolę regionu Europy Środkowej, wspierając znaczenie Grupy Wyszehradzkiej i inicjatywy partnerstwa wschodniego. Via Carpatia to też możliwość dalszego rozwoju powiązań międzynarodowych oraz rozwoju innych gałęzi transportu. Dzięki odgałęzieniu zapewnione zostanie szybkie skomunikowanie z bałtyckimi portami morskimi w Gdańsku i Gdyni" - wskazano w komunikacie. 

Via Carpatia na terenie Polski przebiega szlakiem S61 na odcinku granica państwa - Augustów - Ełk, S16 na odcinku Ełk - Knyszyn oraz S19 Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz - Siemiatycze - S12 (Lublin Rudnik) ... S12 (Lublin Sławinek) - Nisko - A4 (Rzeszów Wschód) ... A4 (Rzeszów Zachód) - Barwinek - granica państwa.

(ISBnews)