Konsorcjum Mitsubishi i Polimeksu ma umowę z PGNiG Termika na blok w EC Żerań

ISBNews
29.06.2017 15:23
A A A


Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (Niemcy) - lider, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. (Japonia), Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. (Londyn) i Polimex-Mostostal podpisało umowę z PGNiG Termika - spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie, podał Polimex-Mostostal. Wartość umowy to 982,28 mln zł i 111,94 mln euro brutto.

"Cena kontraktu za wykonanie wszystkich jego zobowiązań wynikających z kontraktu, w tym za wszystkie dostawy, usługi i roboty budowlane, (w tym udzielenie przez wykonawcę zamawiającemu wszelkich praw i zezwoleń) określona została jako ryczałtowa [...] i wynosi 982 281 952,84 zł i 111 938 759,89 euro. Podane wartości uwzględniają podatek VAT" ? czytamy w komunikacie.

Na Polimex przypada przypada 26,01% ceny kontraktu, czyli 381,3 mln zł.

Zamawiający wypłaci konsorcjum zaliczkę na poczet realizacji kontraktu w wysokości 15% ceny kontraktu wyrażonej w złotówkach i 15% ceny kontraktu wyrażonej w euro, podano także.

"Wykonawca zobowiązał się doprowadzić do podpisania protokołu przejęcia bloku do eksploatacji w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia kontraktu" - czytamy dalej.

W połowie maja PGNiG Termika uznała ofertę konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, Mitsubishi Hitachi Power Systems i Polimeksu-Mostostalu za najkorzystniejszą w przetargu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 668 mln zł w 2016 r.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)