Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o wypłacie 0,79 zł dywidendy na akcję

ISBNews
30.06.2017 12:52
A A A


Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 78,36 mln zł z zysku za 2016 r., co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,79 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło w dniu 30 czerwca 2017 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2016.

1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 78 364 432,36 zł.

2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,79 zł.

3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 99 195 484 szt.

4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 4 sierpnia 2017 roku.

5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 23 sierpnia 2017 roku.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)